Медицинска онкология – една от завоюваните нови дейности в болницата на България

За да сме Здрави Заедно, МБАЛ „Св. София“ привлича още специалисти и създаде Отделение по медицинска онкология – с трето ниво на компетентност – под ръководството на д-р Марчела Колева.

Основни отличителни характеристики на отделението:

  • Сертифициран и опитен в провеждането на специфични манипулации екип от медицински специалисти.
  • Индивидуални програми за профилактика и съвременно лечение.
  • Стационарно и амбулаторно прилагане на терапия и наблюдение.
  • Уютно психотерапевтично пространство за провеждане на индивидуални консултации с психолог.
  • Приемно-консултативни кабинети.
  • Самостоятелно настаняване на пациент с или без придружител.

 

Лекари в Отделение по медицинска онкология:

   Д-р Марчела Колева, основател и началник отделение

Специалист по Медицинска онкология и Вътрешни болести. Притежава солиден опит в лечението на тумори при възрастни. Съавтор е на „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Има интереси в лечението на редки солидни тумори, тумори с първична множественост. Защитава докторат за лечение на тумори на глава и шия. Участва в специализирани научни комисии във водещи лечебни заведения в София и страната. Има издадени ръководства за пациенти с рак на млечната жлеза и с разпространение на туморно заболяване в костите. Организира и провежда обучения в област онкология. Д-р Колева е член на редица професионални научни организации, в част от които е от управителния съвет / ESMO, ASCO, БАМО, клуб Млад онколог, Експерти срещу рака/. Участва активно в международни програми за клинични изпитвания за лечение на солидни тумори като под- и главен изследовател. Лектор е на редица национални и международни конгреси. Автор на редица специализирани статии в български и чужди списания. Специализирала е във водещи онкологични институти в света: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Полша, Латвия, Испания, Италия, Гърция, Израел.

   Д-р Петя Баликова, зам.-началник отделение

Специалист по Медицинска онкология с опит и засилен интерес в областта на злокачествените новообразувания на млечната жлеза, тумори на глава и шия, карциноми в областта на гастроинтестиналния тракт и белодробен карцином. Има опит като изследовател в клинични изпитвания II, III, IV фаза, както и различни програми за ранен достъп до прицелна и имунотерапия. Др Баликова е завършила медицина през 2013г. В последствие придобива специалност Медицинска онкология. Има опит в обучението на студенти като асистент в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Член е на борда на Клуб Млад ОнкологYoung Oncologist Club- Bulgaria с дългогодишен опит като лектор и модератор в множество научни събития в страната и международни форуми в редица Европейски държави. Участва в международни обучителни програми във водещи онкологични центровеESMO Preceptorship Courses, ETOM courses и международни конгреси в онкологичната сфера – ICHNO, ESMO, ASCO.

   Д-р Адриана Андреева

Има специалност Медицинска онкология, придобива и специалност Вътрешни болести. С проведени курсове по нефрология, кардиология и ревматология, пулмология и алергология. През годините диагностицира и лекува пациенти с онкологични заболявания, също високорискови пациенти с кардиоваскуларни, белодробни заболявания и захарен диабет.

Д-р Румяна Мичева

Работила е като специалист онколог в гр. Плевен и водещи лечебни заведения в София. Преподавала е на студенти по медицина в гр. Плевен. Автор e на ръководство по онкология за студенти по медицина, издадено в книжка 4 от 2017 на списание ”Набонд” под редакцията на проф. Дудов. Работила e като главен изследовател на клинични проучвания в онкологията. В момента е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

Д-р Йордан Христов, специализант

Асистент е по медицинска онкология към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Консултант по онколгия към „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Провеждал е специализации в онкологични клиники. Има специален интерес към лечение на пациенти с ендокринно чувствителни тумори, тумори на гастро интестинален тракт.

   Д-р Самуил Кътов, специализант

Работил е като лекар-ординатор към отделение по Медицинска онкология. Асистент е по медицинска онкология към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Консултант по онколгия към „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Преминал е обучение в онкологични центрове в Швейцария, Австрия, Полша, Израел. Автор е на статии за лечение на тумори на бял дроб. Има специален интерес в лечението на невро-ендокринни тумори, тумори на бял дроб и на гърда.

   Д-р Ангел Тупаров, консултант

Придобива специалност по медицинска онкология. Със специален интерес към тумори на простата, млечна жлеза, отделителна система и ЦНС. Има участия в национални и международни онкологични форуми. Работи като специалист по онкология и в гр. Плевен. От април 2021 г. е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

   Д-р Любомир Илиев

Притежава специалност Вътрешни болести. В продължение на две години практикува в престижни болници в Англия. Част от професионалната му насоченост са и ултразвуковата диагностика на щитовидната и млечната жлези, и абдоминалната ултразвукова диагностика. От април 2021 г. е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

  Зорница Спиридонова, клиничен психолог

Завършва бакалавърска програма, специалностПсихология” –профилПсихични нарушенияи семестриална магистърска програма по Клинична психологияпсихоаналитична перспектива. Работи като психолог във водещи отделения по Медицинска онкология. Завършила е асистентско ниво по Психодрама към институтХирон”. Към момента е студент в Българско общество по Аналитична психологияК. Г. Юнг“. Провела е стажове по Психиатрия. Участвала е в множество практики, курсове, предквалификационни и следквалификационни семинари и обучения. Води групи за психологична подкрепа на жени с рак на гърдата и работи съвместно с фондацияПобеди рака”.