Медицинска онкология – една от завоюваните нови дейности в болницата на България

За да сме Здрави Заедно, МБАЛ „Св. София“ привлича още специалисти и създаде Отделение по медицинска онкология – с трето ниво на компетентност – под ръководството на д-р Марчела Колева.

Основни отличителни характеристики на отделението:

  • Сертифициран и опитен в провеждането на специфични манипулации екип от медицински специалисти.
  • Индивидуални програми за профилактика и съвременно лечение.
  • Стационарно и амбулаторно прилагане на терапия и наблюдение.
  • Уютно психотерапевтично пространство за провеждане на индивидуални консултации с психолог.
  • Приемно-консултативни кабинети.
  • Самостоятелно настаняване на пациент с или без придружител.

 

Лекари в Отделение по медицинска онкология:

   Д-р Марчела Колева, основател и началник отделение

Специалист по Медицинска онкология и Вътрешни болести. Притежава солиден опит в лечението на тумори при възрастни. Съавтор е на „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Има интереси в лечението на редки солидни тумори, тумори с първична множественост. Защитава докторат за лечение на тумори на глава и шия. Участва в специализирани научни комисии във водещи лечебни заведения в София и страната. Има издадени ръководства за пациенти с рак на млечната жлеза и с разпространение на туморно заболяване в костите. Организира и провежда обучения в област онкология. Д-р Колева е член на редица професионални научни организации, в част от които е от управителния съвет / ESMO, ASCO, БАМО, клуб Млад онколог, Експерти срещу рака/. Участва активно в международни програми за клинични изпитвания за лечение на солидни тумори като под- и главен изследовател. Лектор е на редица национални и международни конгреси. Автор на редица специализирани статии в български и чужди списания. Специализирала е във водещи онкологични институти в света: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Полша, Латвия, Испания, Италия, Гърция, Израел.

   Д-р Петя Баликова, зам.-началник отделение

Специалист по Медицинска онкология с опит и засилен интерес в областта на злокачествените новообразувания на млечната жлеза, тумори на глава и шия, карциноми в областта на гастроинтестиналния тракт и белодробен карцином. Има опит като изследовател в клинични изпитвания II, III, IV фаза, както и различни програми за ранен достъп до прицелна и имунотерапия. Др Баликова е завършила медицина през 2013г. В последствие придобива специалност Медицинска онкология. Има опит в обучението на студенти като асистент в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Член е на борда на Клуб Млад ОнкологYoung Oncologist Club- Bulgaria с дългогодишен опит като лектор и модератор в множество научни събития в страната и международни форуми в редица Европейски държави. Участва в международни обучителни програми във водещи онкологични центровеESMO Preceptorship Courses, ETOM courses и международни конгреси в онкологичната сфера – ICHNO, ESMO, ASCO.

   Д-р Адриана Андреева

Има специалност Медицинска онкология, придобива и специалност Вътрешни болести. С проведени курсове по нефрология, кардиология и ревматология, пулмология и алергология. През годините диагностицира и лекува пациенти с онкологични заболявания, също високорискови пациенти с кардиоваскуларни, белодробни заболявания и захарен диабет.

Д-р Румяна Мичева

Работила е като специалист онколог в гр. Плевен и водещи лечебни заведения в София. Преподавала е на студенти по медицина в гр. Плевен. Автор e на ръководство по онкология за студенти по медицина, издадено в книжка 4 от 2017 на списание ”Набонд” под редакцията на проф. Дудов. Работила e като главен изследовател на клинични проучвания в онкологията. В момента е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

Д-р Йордан Христов, специализант

Асистент е по медицинска онкология към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Консултант по онколгия към „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Провеждал е специализации в онкологични клиники. Има специален интерес към лечение на пациенти с ендокринно чувствителни тумори, тумори на гастро интестинален тракт.

   Д-р Самуил Кътов, специализант

Работил е като лекар-ординатор към отделение по Медицинска онкология. Асистент е по медицинска онкология към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Консултант по онколгия към „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Преминал е обучение в онкологични центрове в Швейцария, Австрия, Полша, Израел. Автор е на статии за лечение на тумори на бял дроб. Има специален интерес в лечението на невро-ендокринни тумори, тумори на бял дроб и на гърда.

   Д-р Ангел Тупаров, консултант

Придобива специалност по медицинска онкология. Със специален интерес към тумори на простата, млечна жлеза, отделителна система и ЦНС. Има участия в национални и международни онкологични форуми. Работи като специалист по онкология и в гр. Плевен. От април 2021 г. е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

   Д-р Любомир Илиев

Притежава специалност Вътрешни болести. В продължение на две години практикува в престижни болници в Англия. Част от професионалната му насоченост са и ултразвуковата диагностика на щитовидната и млечната жлези, и абдоминалната ултразвукова диагностика. От април 2021 г. е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

  Зорница Спиридонова, клиничен психолог

Завършва ”Психология” – профил ”Психични нарушения” и „Клинична психология“ – психоаналитична перспектива в НБУ. Работи като психолог във водещи отделения по Медицинска онкология. От 2021 г. е в екипа по Медицинска онкология на МБАЛ ”Св. София”.
Завършва и асистентско ниво по Психодрама към институт ”Хирон”. Има допълнителни квалификации в областта на психиатрията. Участва в множество практики, курсове, предквалификационни и следквалификационни семинари, уебинари и обучения. Води групи за психологична подкрепа на жени с рак на гърдата.
Към момента е част от Българско общество по аналитична психология ”К.Г.ЮНГ” , където се формира като дълбинен психотерапевт. Работи под супервизия.

Основните й интереси и практика са в областта на консултативната и психотерапевтична практика:

– Психосоматика
– Консултиране в болнична среда
– Нарушения в личностното функциониране
– Тревожност
– Депресивни състояния
– Паник атаки