Месец: август 2021

Сектор по ендоскопска и онкогинекологична хирургия с д-р Иван Димитров

Когато е наличен подготвен екип за конвенционална и ендоскопска хирургия, тогава е възможно да се осигури найдоброто лечение и индивидуален подход към всеки пациент

  Д-р Иван Димитров акушергинеколог, хирургръководител Сектор по ендоскопска и онкогинекологична хирургия към АГО

Ендоскопската хирургия не е хирургия на бъдещето, както и отворената коремна хирургия не е хирургия на миналото. В съвременната медицина при над 80% от оперативните интервенции се предпочита минимално инвазивен едноскопски достъп. Разбира се, при редица онкологични заболявания и тумори с голям обем единствен възможен и правилен подход е отворената, конвенционалната хирургия. Когато е наличен подготвен екип за конвенционална и ендоскопска хирургия, тогава е възможно да се осигури найдоброто лечение и индивидуален подход към всеки пациент“.

   

Сектор по ендоскопска и онкогинекологична хирургия към АГО:

 • Индивидуален подход за оптимално лечение.
 • Прецизна предоперативна, експресна интраоперативна диагностика и последващо лечение на онкологично болни.
 • Диагностични, лечебни, постоперативни грижи и проследяване.
 • Минимално инвазивни ендоскопски техники.
 • Висок клас едноскопска техника и инстументариум.
 • Квалифициран, сработен и сертифициран ендоскопски екип.
 • Всички видове оперативни интервенции за лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания.
 • Тясна връзка с отделенията по образна диагностика, патоанатомия и онкология.
 • Стриктно спазване на найновите препоръки на БДАГ, ESGO, ESGE.

Предимства на миниинвазивната хирургия:

 • минимална травма и болка
 • помалка кръвозагуба
 • бързо възстановяване
 • пократък болничен престой
 • подобра визуализация на оперативното поле за хирурга
 • помалко следоперативни усложненения и сраствания
 • възможност за видео документиране на оперативната интервенция
 • подобри естетични резултати

Чести заболявания, третирани с лапароскопски достъп:

 • миома на матката
 • кисти на яйчниците
 • извънматочна бременност
 • ендометриоза и диагностика при инфертилитет

     Хистероскопия:

 • полип на ендометриума
 • вродени маточни аномалии
 • миома на матката
 • вътрематочни сраствания
 • извънменструални маточни кръвотечения
 • инфертилитет

Др Иван Димитров завършва МУПлевен. Притежава специалноститеАкушерство и гинекологияиОбща хирургия“. Има магистърска степен поОбществено здраве и здравен мениджмънтс дипломна работаОценка и управление на риска от карцином на маточната шийка”. Работи в специализирани клиники и отделения, където участва активно в развитието на сектора по оперативна гинекология и въвеждането на минимално инвазивна лапароскоспка хирургия. Основава и развива кабинет по колпоскопия и онкогинекологична профилактика. От месец юли 2021 г е част от екипа на МБАЛСв. Софияс насоченост онкогинекология, оперативна гинекология, ендоскопска и тазова хирургия.

Допълнителни квалификации и курсове:

 • Hysterectomies for benign Conditions, Prof. Tamussino, Prof. Bader and Prof. Laky – Medical Universit Graz (Austria), 2020
 • 2nd European Laparoscopic Anatomy course on Cadavers – Advanced Laparoscopy Cadaveric Course Hands-on, Practical Individually-tailored course on Female Cadavers; course directors: Prof. P. Bonnet, Prof. M. Nisolle, Prof. B. Rabischong, University of Liege, Belgium, 2019
 • Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Gurrent Techniques in Treatment of Severe Endometriosis – IRCAD, Strasbourg, France, 2018
 • Surgery Course on Laparoscopic Colon Surgery, Dr. Andreas Shamiyeh, Kepler’s University Hospital, Linz (Austria), 2018
 • Курс по лапароскопска хирургия – УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет-София, 2016
 • Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach State of the Art – IRCAD, Strasbourg, France, 2016
 • Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Advansed Techniques in Operative Gynecological Endoscopy – IRCAD, Strasbourg, France, 2015
 • Двумесечен индивидуален курс по оперативна онкогинекология в СБАЛ “Майчин дом” под ръководството на доц. Божидар Славчев, 2014
 • Двумесечен индивидуален курс по Оперативна онкогинекология в Клиника по онкогинекология при УМБАЛ–Плевен, под ръководството на проф. Г. Горчев, 2014
 • Advanced colposcopy course, London, at the UCH Education Center, Prof. Albert Singer, London, 2014
 • Курс по Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка” под ръководството на проф. Виктор Златков, СБАЛАГ „Майчин дом”, 2013
 •  „A to Z Suturing Laparoscopy Course”, Dr. R. Campo, S. Gordts, MD, Prof. A. Wattiez, Leuven (Belgium), 2012
 • Basic colposcopy course, British Society for Colposcopy and Cervical Pathology, Sofia, 2012
 • European Certification Program for Laparoscopic Surgery on the occasion of the 20th Annual Internation ESGE Congress, London, 2011
 • ESGE License for Laparoscopic technical Skills during the 20th Annual International ESGE Congress, London, 2011

Членства в съсловни организации:

 • European Endometriosis League
 • Българско хирургично дружество
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy)
 • Българско дружество по акушерство и гинекология
 • Български лекарски съюз

Урологията ни порасна с още един специалист – запознайте се с д-р Милен Цветков, д.м. 

Това е нашата работа – да намираме решения в трудни условия“

   Др Милен Цветков, д.м.

     „Медицинатакато път за развитиебеше предизвикателството да решавам проблеми, свързани със здравето и да има видим резултат. Нямам семеен пример за тази професия. Но пък след мен други роднини намериха този труден път за вдъхновяващ“, споделя др Цветков и обяснява:

    „Урологията е специалност, която има терапевтична и оперативна част, които вървят отделно, заедно или последователно при всеки пациент, което изисква добра стратегия за отделния човек. В моята специалност индивидуалният подход е особено подчертан, което прави всеки случай различен. Това е една от причините, поради която избрах тази специалност. Друга причина е бързото навлизане на нови технологии и апаратура, нови оперативни техники, свързани с нея, които дават все повече възможности за оператора и повече предимства за пациента“.

Др Милен Цветков ни признава и какво е повлияло за решението му да стане част от МБАЛСв. София“:

     „Възможността, която болницата предоставя да се обърне индивидуално внимание на всеки пациент, както и многодобрата обезпеченост от страна на съвременна техникамного важно, за да предложим целия спектър терапевтични и оперативни техники“.

В момента урологът е част и от процеса по създаване на отделение в болницата и отново набляга на важността от индивидуалния подход към всеки човек, както и добрата комуникация с пациента, който трябва да има възможност да говори с лекаря.

За пандемията специалистът казва, че прави работата потрудна, защото създава допълнителни изисквания към пациента и лекаря, и допълнителни задачи за решаване, които присъстват успоредно с обичайните в лечебнодиагностичния процес при всеки пациент. „Но това е нашата работада намираме решения в трудни условия. Вярвам, че ще се справим!“ – подчертава др Цветков и допълва:

     „Моите скромни наблюдения показват, че здравната култура в нашата страна става все подобра. И за да става все подобра, това е резултат от добра информираност и добра услуга с добри резултати. Тогава един човек би повярвал, че има смисъл“.

  Д-р Милен Цветков преглежда в кабинет № 8, Корпус 2


     Др Милен Цветков е доказал се уролог, доктор по медицина със защитена дисертация на темаРазстройства на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз”. Има квалификации за извършване на диагностична и оперaтивна лапароскопия в Урологията, също диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол. През годините специализира в различни лечебни заведения. Работи като Ординатор в Урологично отделение и уролог. Активен член е на International continence society (ICS). Към момента е част от екипа на формиращото се Урологично отделение в МБАЛ “Св. София”.

Пореден повод за гордост в Болницата на България

Още едно доказателство за качествата на специалистите ни и в полза на пациентите ни

  Д-р Горан Деримачковски, уролог в МБАЛ „Св. София“, успешно защити сертификат за ”Простатна биопсия” и т.нар. “FUSION” биопсия на простатната жлеза. Сертификатът се получава след успешно издържан изпит.

Д-р Деримачковски бе единствен допуснат представител от България в организирания от “Европейската Асоциация по Урология” – под ръководството на prof.J.Palou и prof.E.Liatsikos – специализиран курс. Участието в курса е възможно след предварително кандидатстване и одобрение.

Урологът от Болницата на България обясни:

Акцент на курса беше да разчетем магнитен резонанс на простатната жлеза и да преценим кой от пацинтите е показан на биопсия на простатната жлеза и при кого бихме могли да спестим такава. Освен това, при показаните пациенти за простатна биопсия на кои от тях да се направи т.нар. “когнитивна” биопсия на простата и при кого да предложим “fusion” биопсия на простатната жлеза. Чрез специален софтуер имахме достъп до над 30 отделни магнитни резонанси на различни пациенти, над които обсъждахме находката на магнитния резонанс“.

Д-р Горан Деримачковски (заедно с уролога д-р Милен Цветков, д.м.) е част от екипа, който в момента формира Отделение по урология в МБАЛ „Св. София“. Практикува в болницата от 2013г. Завършва МУСофия. В последствие специализира урология и работи като специалист уролог във водещи клиники и медицински центрове у нас и в Р. СМакедония. Има следните завършени курсове:

“Нeврогенен пикочен мехур”;

“Реконструкция на женско тазово дъно и оперативно лечение на стрес инконтиненция при жени”;

“Уродинамика, теория и практика”;

“Специализирано обучение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения към”;

 “Екстракорпорална литотрипсия”;

“Ултразвукова диагностика в урологията”;

“Методология на научните изследвания“;

”Уролитиаза, Доброкачествена Простатна Хиперплазия (ДПХ), свърхактивен пикочен мехур, лапароскопия и еректилна дисфункция”;

“Молекулярни, генетични и неврохимични механизми на действието на лекарствените средства и техните взаимодейтвия“.

Член е на: Европейската асоциация по урология, Българското урологично дружество, Българската асоциация на младите уролози, Български лекарски съюз, Македонско урологично дружество.

Нашата книжарница “Екрие” беше представена от THE BOOK CLUB Sofia

Ако сте посещавали нашата болница, то е много вероятно да сте се срещнали със слънчевата Галя Попова, част от екипа на издателство “Екрие” и едноимената фирмена книжарница, която се намира на територията на болницата на България, МБАЛ “Света София”. Галя и Йордан създават семейното си издателство в началото на 2019 г. и откриват фирмената си книжарница “Екрие”, която е без аналог в България.

Как започва всичко?

Двете им дечица се раждат в ръцете на доц. д-р Валентина Мазнейкова и д-р Илияна Мазнейкова, с които семейството поддържа чудесни отношения. Галя им предлага идеята да създадат първата фирмена книжарница на територията на болница у нас и така “Екрие” става факт точно в болницата на България, МБАЛ “Света София”.

 

Вижте повече във видеото:

 

Едни бъдещи лекари в началото на своя път разказват за мотивацията да помагат на хората

На снимката: Валентин, Гергана и доц. д-р Валентина Мазнейкова

Това са Валентин и Гергана, нашите стажанти в Клиниката по акушерство и гинекология към МБАЛ “Света София”. Те прекараха няколкоседмичен стаж при нас и ги помолихме да споделят впечатленията си от преживяването.

Как дойдохте на стаж в МБАЛ “Света София”?
Валентин: от професионална гледна точка бяхме впечатлени от базата и условията на обучение. Аз съм от Петрич и там има страхотни отзиви за болницата, базата, специалистите и условията като цяло.
Гергана: Аз съм чела много за историята на болницата и основателите й доц. Мазнейкова и д-р Мазнейков и как заедно са основали и създали МБАЛ “Света София” и тяхната история допълнително ме амбицира и вдъхнови! Благодарни сме, че имахме възможността за този стаж и за доверието, което ни се гласува.

Вие сте първи курс и тепърва ще избирате в каква област да специализирате. Имате ли вече идея в коя област ще се насочите?
Гергана: Аз още преди да знам, че ще се занимавам с медицина, винаги съм искала да се занимавам с деца – да им помагам и да съм обградена с тях. Въпреки, че сме съвсем в началото на обучението ни, аз съм се насочила натам – специализация или към педиатрията, или към неонатологията.
Валентин: Аз още нямам категорично желание, защото самото обучение в медицината е структурирано така, че до трети курс в университета сме Предклиника ориентирани, а след това започва навлизането по-дълбоко в материята. Все още нямам някакви засилено наклонности, но мисля, е Ортопедията ще ми е интересна.

Как решихте да учите медицина?
Гергана: При мен стана много естествено, защото винаги в училище съм харесвала биологията и химията, била съм и в такава паралелка със засилено изучаване на тези предмети в Русе в математическа гимназия. Ходила съм и всяка година на олимпиади и освен любовта към самите предмети, съчетани с желанието да помагам на хората ме доведоха до медицината. Иначе нямам личен пример в къщи, родителите ми не се занимават с медицина.
Валентин: Аз не бях толкова категоричен в началото. До последно много се чудех дали да продължа с ученето или да продължа професионално да се занимавам с футбол, защото тренирах усилено. В крайна сметка избрах да се подготвям за кандидатстудентски изпити в Медицински университет в София, защото също като нея съм ходил на олимпиади по биология и химия и това ми бяха любимите предмети. Благодарен съм на моите учители от гимназията, които винаги са ме мотивирали и са ми показвали, че имам заложби в тези предмети. Може да се каже, че на тях дължа любовта си към медицината. Аз съм завършил профилирана гимназия в Петрич с профил “Биология и Химия”.


Какви са ви плановете от тук нататък, свързани с професионалното ви развитие?

Валентин: Бихме искали да продължим да поддържаме връзка с болницата и докато станем трети курс. След това ще имаме право да работим като медицински сестри почасово и се надявам да успяваме да го съчетаваме с университета, за да не прекъсваме тези отношения, която се опитваме да създадем с лекари и с пациенти. Не само е важно да учиш теоретично, но и на практика да ги усещаш нещата.
Гергана: Самото чувство да работиш с хора помага да се пречупиш, да развиеш качества и придобиеш повече смелост, което е много важно за нашата професия. Например на нас стажа ни помогна да добием увереност и смелост за работа в реална среда, въпреки много краткия период. А такива знания и умения в медицината са толкова важни, колкото и теоретичните знания.

Какъв е във вашите очи образът на лекаря?
Гергана: Лекарите трябва да усещат това призвание отвътре, да имат желание да помагат на хората, да са отдадени, защото да си лекар е работа ден и нощ и тя не свършва след като ти свърши смяната.
Валентин: Ако аз трябва да опиша с една дума какви са лекарите според мен, бих използвал думата Добротворец.

Медицинска онкология – една от завоюваните нови дейности в болницата на България

За да сме Здрави Заедно, МБАЛ „Св. София“ привлича още специалисти и създаде Отделение по медицинска онкология – с трето ниво на компетентност – под ръководството на д-р Марчела Колева.

Основни отличителни характеристики на отделението:

 • Сертифициран и опитен в провеждането на специфични манипулации екип от медицински специалисти.
 • Индивидуални програми за профилактика и съвременно лечение.
 • Стационарно и амбулаторно прилагане на терапия и наблюдение.
 • Уютно психотерапевтично пространство за провеждане на индивидуални консултации с психолог.
 • Приемно-консултативни кабинети.
 • Самостоятелно настаняване на пациент с или без придружител.

 

Лекари в Отделение по медицинска онкология:

   Д-р Марчела Колева, основател и началник отделение

Специалист по Медицинска онкология и Вътрешни болести. Притежава солиден опит в лечението на тумори при възрастни. Съавтор е на „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Има интереси в лечението на редки солидни тумори, тумори с първична множественост. Защитава докторат за лечение на тумори на глава и шия. Участва в специализирани научни комисии във водещи лечебни заведения в София и страната. Има издадени ръководства за пациенти с рак на млечната жлеза и с разпространение на туморно заболяване в костите. Организира и провежда обучения в област онкология. Д-р Колева е член на редица професионални научни организации, в част от които е от управителния съвет / ESMO, ASCO, БАМО, клуб Млад онколог, Експерти срещу рака/. Участва активно в международни програми за клинични изпитвания за лечение на солидни тумори като под- и главен изследовател. Лектор е на редица национални и международни конгреси. Автор на редица специализирани статии в български и чужди списания. Специализирала е във водещи онкологични институти в света: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Полша, Латвия, Испания, Италия, Гърция, Израел.

   Д-р Петя Баликова, зам.-началник отделение

Специалист по Медицинска онкология с опит и засилен интерес в областта на злокачествените новообразувания на млечната жлеза, тумори на глава и шия, карциноми в областта на гастроинтестиналния тракт и белодробен карцином. Има опит като изследовател в клинични изпитвания II, III, IV фаза, както и различни програми за ранен достъп до прицелна и имунотерапия. Др Баликова е завършила медицина през 2013г. В последствие придобива специалност Медицинска онкология. Има опит в обучението на студенти като асистент в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Член е на борда на Клуб Млад ОнкологYoung Oncologist Club- Bulgaria с дългогодишен опит като лектор и модератор в множество научни събития в страната и международни форуми в редица Европейски държави. Участва в международни обучителни програми във водещи онкологични центровеESMO Preceptorship Courses, ETOM courses и международни конгреси в онкологичната сфера – ICHNO, ESMO, ASCO.

   Д-р Адриана Андреева

Има специалност Медицинска онкология, придобива и специалност Вътрешни болести. С проведени курсове по нефрология, кардиология и ревматология, пулмология и алергология. През годините диагностицира и лекува пациенти с онкологични заболявания, също високорискови пациенти с кардиоваскуларни, белодробни заболявания и захарен диабет.

Д-р Румяна Мичева

Работила е като специалист онколог в гр. Плевен и водещи лечебни заведения в София. Преподавала е на студенти по медицина в гр. Плевен. Автор e на ръководство по онкология за студенти по медицина, издадено в книжка 4 от 2017 на списание ”Набонд” под редакцията на проф. Дудов. Работила e като главен изследовател на клинични проучвания в онкологията. В момента е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

Д-р Йордан Христов, специализант

Асистент е по медицинска онкология към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Консултант по онколгия към „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Провеждал е специализации в онкологични клиники. Има специален интерес към лечение на пациенти с ендокринно чувствителни тумори, тумори на гастро интестинален тракт.

   Д-р Самуил Кътов, специализант

Работил е като лекар-ординатор към отделение по Медицинска онкология. Асистент е по медицинска онкология към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. Консултант по онколгия към „Програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“. Преминал е обучение в онкологични центрове в Швейцария, Австрия, Полша, Израел. Автор е на статии за лечение на тумори на бял дроб. Има специален интерес в лечението на невро-ендокринни тумори, тумори на бял дроб и на гърда.

   Д-р Ангел Тупаров, консултант

Придобива специалност по медицинска онкология. Със специален интерес към тумори на простата, млечна жлеза, отделителна система и ЦНС. Има участия в национални и международни онкологични форуми. Работи като специалист по онкология и в гр. Плевен. От април 2021 г. е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

   Д-р Любомир Илиев

Притежава специалност Вътрешни болести. В продължение на две години практикува в престижни болници в Англия. Част от професионалната му насоченост са и ултразвуковата диагностика на щитовидната и млечната жлези, и абдоминалната ултразвукова диагностика. От април 2021 г. е част от екип Медицинска онкология към МБАЛ “Света София“.

  Зорница Спиридонова, клиничен психолог

Завършва бакалавърска програма, специалностПсихология” –профилПсихични нарушенияи семестриална магистърска програма по Клинична психологияпсихоаналитична перспектива. Работи като психолог във водещи отделения по Медицинска онкология. Завършила е асистентско ниво по Психодрама към институтХирон”. Към момента е студент в Българско общество по Аналитична психологияК. Г. Юнг“. Провела е стажове по Психиатрия. Участвала е в множество практики, курсове, предквалификационни и следквалификационни семинари и обучения. Води групи за психологична подкрепа на жени с рак на гърдата и работи съвместно с фондацияПобеди рака”.

Безплатни профилактични прегледи при уролог

За да сме Здрави Заедно, болницата на България привлича още специалисти и обявява ДВЕ седмици БЕЗПЛАТНИ профилактични прегледи при уролог.

  Урологът д-р Милен Цветков, д.м., ще Ви прегледа и консултира за проблеми, свързани с РАЗСТРОЙСТВА НА УРИНИРАНЕТО, които се срещат и при мъжете, и при жените.

Прегледите ще бъдат извършвани всеки делничен ден в Корпус 2 от 9-и до 20-и август с предварително записване на телефон +359 2/81 84 600 или на място.

Прегледът, за мъже и жени, включва:

 • Диагностика чрез анамнеза;
 • Статус и ехографско изследване;
 • Стратегия за лечебно поведение на състояния и заболявания, водещи до:

–        Болки при уриниране

–        Отслабена уринна струя

–        Нощно ставане за уриниране

–        Недоизпразване на пикочния мехур

–        Неконтролируеми позиви за уриниране

–        Изпускане на урина

 Д-р Цветков е доказал се уролог, доктор по медицина със защитена дисертация на тема „Разстройства на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз”. Има квалификации за извършване на диагностична и оперaтивна лапароскопия в Урологията, също диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол. През годините специализира в различни лечебни заведения.  Активен член е на International continence society (ICS). Към момента е част от екипа на формиращото се Урологично отделение в МБАЛ “Св. София”.