Доказателства, водно раждане – д-р Александър Кобаков на първа Педиатрична среща “С грижа за децата”

Д-р Александър Кобаков от АГО към МБАЛ “Света София” бе сред 250 водещи специалисти на научния форум първа Педиатрична среща “С грижа за децата”. На здравната сесия, в изчерпателна презентация “Доказателства-Водно раждане”, д-р Кобаков разкри детайлите, които са важни за вземането на информирано решение.

Така, след преценяване на редица придружаващи фактори, лекарят – проследяващ бременността и бъдещата майка ще бъдат максимално подготвени за момента на поява на новия живот и за решението, например, дали нашата зала за водно раждане е подходящ избор за конкретния случай.

Наред с потенциалните ползи от водното раждане, д-р Кобаков разглежда и съществуващите рискове, обстоятелствата, които биха могли да възникнат и посочва редица научни доказателства, базирани на направени наблюдения, проучвания и изследвания.

С идеята отново да бъдем максимално полезни, публикуваме и цялата презентация на специалиста ни от АГО на МБАЛ “Света София”. Предупреждаваме, че е възможно някои от кадрите и снимките да не са подходящи за лица под 12 години: