“Морален дълг, който разкрива нашата хуманност”. Завърши първата за 2021-а кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване.

Днес се проведе първата за 2021-а кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване в МБАЛ „Света София“ , съвместно с Национален център по трансфузионна хематология.

Световната пандемия от COVID-19 през 2020г. отложи почти всички планувани кампании от близо година насам, а кръводарителите отбелязаха рязък спад.

В инициативата се включиха наши служители, както и  граждани, чувстващи се съпричастни към благородната кауза.

Д-р Анета Иванова от центъра по трансфузионна хематология говори по този проблем.

„Наблюдаваме отлив от безвъзмездното кръводаряване. Това без съмнение се дължи на обстановката около световната пандемия. Спирането на плановите операции също допринесе за по-малкия брой кръводарители.“

Д-р Иванова е категорична – няма опасност от предаване на коронавируси чрез трансфузия или трансплантация.

„Научните изследвания в световен мащаб по тази тема са плод на непрекъсната работа. До този момент, заключението е, че желаещите да дарят кръв могат да го направят при нулев риск за здравето им. Ние отхвърляме като възможни кръводарители, хора, при които се наблюдават респираторни симптоми, били са контактни на болни и т.н. Тук не става въпрос само за COVID-19 , това е утвърдено наше изискване.

С настъпване на масовата ваксинация имаме приети стандарти. Кръводарител може да бъде човек, който се е ваксинирал с втора ваксина и е минал период от 14 дни.“

Какво най-често ни спира да станем кръводарители?

„Голяма част от хората продължават да се страхуват, мислейки , че могат да бъдат заразени с рискови инфекции по време на процедурата. Ние имаме стандарти и изисквания за стерилна среда, които са стриктно изпълнявани, както по време на вземането на кръв, така и при нейната обработка.

Като дългогодишен специалист мога смело и отговорно да заявя: кръводаряването е безвредна процедура!“

 

„Но, моля ви, искам да кажа и най-важното…“

„ Безвъзмездното кръводаряване подпомага нуждите от кръв на нуждаещите се болни. Това е морален дълг, който разкрива нашата хуманност!“

Благодарим на всички отзовали се! Бъдете здрави, продължавайте да правите добро!