Партньорство в медицината – за най-доброто лечение на пациенти с Covid-19

В непрекъснатия си стремеж към подобряване на лечението на пациентите, МБАЛ „Света София“ се присъединява към един изключително иновативен проект – онлайн платформата www.lekarite-covidhelp.com. Нейната основна цел е да дава в реално време възможност на лекарите, полагащи медицински грижи за пациенти с Covid-19, да обменят информация помежду. Така без забавяне медици от всички точки на страната ще могат да обсъждат лечението на коронавирусната инфекция, което ще доведе до подобряването на лечението на коварната болест.

Виртуалният проект за улесняване на комуникацията е по идея на Българската болнична асоциация, в която МБАЛ „Света София“ членува, и е създаден безвъзмездно от софтуерната компания “Ментормейт България”.

В борбата си срещу Covid-19, лекарите често се сблъскват с нови и специфични случаи на развитие на болестта. Форумът www.lekarite-covidhelp.com ще им позволява в такава ситуация незабавно да откриват свои колеги, които вече са се сблъсквали с подобни случаи и да споделят успешния си опит. Това със сигурност ще бъде много успешен подход в цялостното третиране на пациенти с Covid-19 усложнения.