Всички болнични звена работят с пълния си капацитет, въпреки бурята!

Целият екип на МБАЛ „Света София“ е на разположение на своите пациенти, както винаги! Всички болнични звена работят на 100%! Предстои още работа по отстраняването на щетите, но благодарение на общите ни усилия, не сме прекъсвали работния процес!