За да сме здрави!

Като спешна болница, МБАЛ „Света София“, с грижа за пациентите и персонала си, изпълнява всички мерки за непозволяване на разпространението на заразата с вируса COVID-19 на нейна територия:

  1. Ежедневно се провеждат срещи на специалисти за борба с инфекцията, част от които е и епидемиолог.
  2. Епидемиологът на МБАЛ „Света София“ ежедневно се грижи за изпълнението на противоепидемиологичния план на МБАЛ „Света София“.
  3. В болничния комплекс има обособен отделен сектор за преглед и взимане на проби за тестване на пациенти със съмнение за инфекция с коронавируса. Той е с отделен вход, за да бъдат обезопасени останалите пациенти.
  4. Спазва се строго скринингът на грипни сиптоми чрез термометриране на всеки човек, влизащ в болничния комплекс.
  5. Изпълнява се специален контрол на достъпа, осигуряващ достатъчно отстояние на хората един от друг.
  6. На персонала са осигурени маски и в цялата болница се прилагат непрекъснати дезинфекционни действия за най-добра защита на здравето.

Нашите специалисти са на ваше разположение! Запишете час за нужния ви преглед на телефон: +3592/8184 600!