Българска болнична асоциация с изявление по отношение на коронавируса

Българска болнична асоциация, в която членува и МБАЛ „Света София“, разпространи официалната си позиция относно настъпилата епидемиологична обстановка с вирусна инфекция COVID-19. Необходимостта от този документ е възникнала поради зачестилите въпроси на пациенти дали могат да се обръщат към частни лечебни заведения при такива случаи. В текста ББА заявява, че „частните болници са единна и неразделна част от здравната система в България, която има равностойни функции с държавните болници“ и изтъква, че членовете й са предприели необходимите и установени в страната мерки за ограничаване на рисковете от заболяване и адекватно провеждане на лечението на пациенти.

Болниците, които членуват в ББА, са изпълнили всички указания за недопускане и ограничаване разпространението на вируса на територията на лечебните заведения на световните и местни институции.

В изявлението адв. Свилена Димитрова, председател на УС на ББА, заявява още: „имаме готовност да ангажираме нашите лаборатории за изследване на пациенти с COVID-19, както и да прилагаме бързи тестове за диагностика на пациентите и медицинския персонал, в случаи на съмнения за заразяване с COVID-19. За целта очакваме да ни бъдат предоставени от Националния кризисен щаб: специфичния реактив, необходим за провеждане на изследванията; предпазни костюми за персонала, както и другите съпътстващи епидемиологичната стратегия средства за превенция и защита – както на пациентите, така и на персонала.“

Болниците, членки на Българска болнична асоциация, са предприели всички необходими действия според предписанията за осигуряването на подготовката и обезпечението на всички пациенти при нужда от медицинска помощ, а нивото на обезпечеността на реакцията им е над средното за страната.

Изявлението гласи още, че:

Членовете на Българска болнична асоциация са готови да участват във всички организирани от правителството противоепидемични действия според ситуацията и нуждите.

От съсловната организация акцентираха обаче и че очакванията им са Националният кризисен щаб да обяви алгоритъм за това, както и национален план за финансиране на епидемиологичната ситуация.