Профилактиката е най-доброто лечение!

Все повече фирми разбират социалната отговорност, която трябва да поемат по отношение на здравето на своите служители. Тази отговорност обаче е също и от техен интерес. Безспорна истина е, че всяко заболяване, диагностицирано рано, позволява на съвременната медицина да се справи с него максимално бързо и щадящо. Една от основните профилактични дейности, които се извършват в диагностично-консултативните центрове на МБАЛ „Света София“, е корпоративната профилактика. Тя е резултат от осъзнаването от мениджърските екипи на компаниите, че доброто здраве на техните служители е основата на пълноценното бизнес развитие на всяка фирма. Стабилното здраве на служителите е важно колкото за тях самите, толкова и за бизнеса, който разчита на тях, защото означава висока продуктивност, концентрираност, без отстъствия от работа.

Изключително важно значение имат профилактичните прегледи за ранната диагностика на редица заболявания, които или протичат безсимптомно, или пациентите често омаловажават и пренебрегват първите симптоми. Възможностите за корпоративна профилактика в диагностично-консултативните центрове на МБАЛ „Света София“ обхващат целия диапазон от медицински прегледи, клинико-лабораторни, функционални и ехографски изследвания. Затова за всяка компания, спрямо спецификата на работата и желанието на служителите, се изготвя индивидуален профилактичен пакет.

Прецизната диагностика, в съчетание с опита на медицинските специалисти, са най-бързият път към здравето. По тази причина МБАЛ „Света София“ осигурява на пациентите си не само достъп до най-добрите лекари и най-модерната техника за диагностика в комфортни условия, но и персонална грижа и приятелско отношение.

Безспорно предимство на болничния комплекс е, че разполага с два диагностично-консултативни центъра – на бул. „България“ №104 и на бул. „Царица Йоанна“ №65. Специалистите на ДКЦ „Света София-Люлин“ могат да извършват по график само профилактичните програми на дадена фирма, което улеснява този процес за служителите. ДКЦ „Света София“ на бул. „България“ №104 предлага изключителен комфорт на фирмите с мащабен обем на персонала. Днес там такава специална профилактична програма беше осъществена за голяма фармацевтична компания, тъй като капацитетът на центъра надхвърля 50 души дневно. По този начин двата диагностично-консултативни центъра на МБАЛ „Света София“ покриват на практика всички фирмени нужди от медицинска профилактика на техните служители.

ДКЦ „Света София“ има сключени  договори със застрахователните и здравноосигурителните  компании „Дженерали Застраховане“ АД, ЗАД „Булстрад Живот ВИГ“ АД, „Уника Живот“, „ФИ ХЕЛТ Застраховане“ АД, „Доверие ОЗОФ“ АД, „ДЗИ–Животозастраховане“, „Животозастрахователен институт“ и ЗК „България Иншурънс“. Осигурете най-добрата здравна грижа на себе си, своите служители и колеги! Защото профилактиката е най-доброто лечение!