Движението е живот

Нуждите на пациентите, идващи в Центъра за продължително лечение и рехабилитация на МБАЛ „Света София“, са най-различни. За някои от тях се налагат специални денонощни медицински грижи, тъй като възрастта и заболяванията им го изискват. Други наскоро са прекарали инфаркт или инсулт, а клиничната пътека е изтекла, преди да са се възстановили. Трети са получили физическа травма, след която имат нужда от помощ, за да не получат трайно увреждане. Понякога семейството пътува и е възпрепятствано да се погрижи за възрастен родител. На всеки причините да посети Центъра за продължително лечение и рехабилитация на МБАЛ „Света София“ са различни, но резултатът е един и същ. Целият екип – лекарите, рехабилитаторите, кинезитерапевтите, медицинските сестри и санитарите дават най-доброто от себе си в старанието си да спрат физическата болка, да утешат емоционалните терзания, да помогнат.

Боледуването обаче нерядко става причина за залежаване. Болката и липсата на енергия при някои хора водят до влошаване на здравословното им състояние. Независимо дали заболяването е било тежко, или възрастта е напреднала, затрудненията в извършването на ежедневните движения могат да причинят сериозни щети. Ето защо в Центъра за продължително лечение и рехабилитация на МБАЛ „Света София“ се разработват специални индивидуални комплекси от упражнения, пригодени към нуждите на всеки един пациент.

За кратък или продължителен престой, можете да разчитате на денонощен прием в Центъра за продължително лечение и рехабилитация на МБАЛ „Света София“. Задайте всички ваши въпроси на телефони: 089 555 16 82; 02/8184 144 и 02/8184 145!