Отличен 6 за женската консултация, провеждана в ДКЦ ”Света София”.

Това показва проучване на удовлетвореността на бременните и родилите жени, които са се доверили на АГ специалистите на МБАЛ ”Света София”. Първите резултати от анкетите бяха представени пред екипа на АГО от д-р Александър Кобаков, по време на поредния колегиум. 83 на сто от бременните са оценили като отлично провеждането на прегледите, а 10 на сто като много добро. 94%  от анкетираните пациенти твърдят, че провежданата женска консултация напълно отговаря на очакванията им. Пред колегите си д-р Кобаков разясни какво включва съвременната женска консултация и каква е ролята на НЗОК, която е оценила пренаталната грижа от 12 г.с до 40 дни след раждането на 80 лв. ” Горда и щастлива съм от оценката, дадена за провежданата женска консултация. Всяка една бременна има достъп до най-модерните средства. И като апаратура и като специалисти работим така, както е по света”, заяви началника на АГО на МБАЛ ”Света София” доц. Валентина Мазнейкова. Проучването за удовлетвореността на бременните от водената женска консултация продължава. Ще очакваме и вашето мнение.