МБАЛ „Света София” – първата и единствена в България болница в помощ на хората с увреден слух.

Медицинската грижа за глухи пациенти в МБАЛ „Св.София“ беше представена на 11-ти януари, на специално организирана от фондация „Заслушай се“ и „ТоталКей“ среща. От ноември 2017-та г. всеки глух, възрастен или дете,  има равен достъп до здравните услуги, посредством таблет, чрез който може да се направи връзка с жестов преводач. Мястото на устройството е обозначено със специален стикер на регистратурата на МБАЛ „Св.София”. „За глухите хора това е огромно облекчение в достъпа до качествена медицинска грижа“, заяви Ашод Дерандонян, основател и председател на Фондация „Заслушай се“. Личните си истории и премеждия споделиха глухи хора, които досега са ходили на лекар само ако са придружавани от близки, които владеят видео жестов превод. От фирма „ТоталКей“ – създатели на платформата, планират поредица от срещи в страната, за да информират за безплатната услуга. В България по неофициални данни има приблизително 120 000 души с различна степен на увреждане на слуха, от които около 25 000 човека ползват като основно средство за общуване български жестов език.

Провелата се дискусия беше излъчвана на живо в страницата на ТоталКей. Така глухи хора от цялата страната имаха възможност да наблюдават, както и да поставят десетки въпроси или споделят мнение.