Строителството на Корпус 2 на МБАЛ „Света София” е сред новите големи проекти в София.

Класацията е на вестник Капитал и беше представена в последния работен ден на 2017г. Корпус 2 на МБАЛ „Света София” е с номер 8 от общо 13 големи проекта.

1. Инвеститор – ”Билдинг Хоспиталс 2” АД , дъщерно акционерно дружество на Билдинг хоспиталс АД, главен инвеститор на МБАЛ „Света София”. Екип реализиращ проекта: д-р Христо Мазнейков, доц. Валентина Мазнейкова и д-р Явор Дренски.

2. Локация – район Витоша, кв. Манастирски ливади, един от най-динамично развиващите се жилищно административни райони в гр. София, бул. България 104.

3. Архитект – Иво Петров – Архитекти ООД, водещо проектантско бюро в сектора.

4. Кога започва строителството и колко време ще отнеме?
Начало е поставено втората половина на 2017 г. План за изпълнение на строежа – края на 2018 г. Още по време на строителството са съобразени изискванията на съвременните акридитационни системи за качество в областта на здравеопазването, каквато е например JCI.

5. Какво се строи?
Корпус 2 на МБАЛ „Света София” е естествено продължение на работещата близо 12 години болница. Вземането на това решение беше обусловено от стремежа за непрестанно подобряване на качеството и предпочитанията от пациентите. Честната и открита конкуренция и динамичните пазарни условия, са гаранция за успех на предприетите действия, в името на пациента.

Корпус 2 на МБАЛ ”Света София” е с площ – общо 6 715 кв.м.

Изграждат се 8 етажа, които включват:
-7 операционни зали
-почти всички медицински специалности (без инвазивна кардиология и кардиохирургия, за които дейности МБАЛ е в тясно сътрудничество с водещи клиники в София).
– Хемодиализен център с 30 поста.
– Хоспис – 70 легла.
– Спешно отделение.
– Център за клинични изпитвания, който ще даде възможност на пациентите да се лекуват с последните постижения в сектора, както и ще повиши квалификацията на лекарите и възможността за тяхното академично израстване.

-Център за комплексна грижа за онкологично болни пациенти. Целта е да се затвори цикъла на диагностика и лечение на пациентите в хода на тяхното заболяване. Прилагането на холистичен подход подобрява значимо резултата от лечението, като указваната психологическата помощ за пациентите и техните близки ще е от водещи в областта професионалисти. Започнати са разговори с клиники в Австрия, Германия и Франция, за съвместна работа по отношение на прецизната диагностика на онкоболните пациенти, терапията и последващата преценка на резултатите от нея. Ще се оформи функционален Център за персонализирана медицина, не само в областта на онкозаболяванията, но и за прилагане на индивидуален подход за други подходящи пациенти (с ендокринни, чернодробни заболявания и други). Предвижда се международни екипи да консултират лечението на пациентите в МБАЛ ”Света София”, да подпомогнат процеса на внедряване на таргетна терапия и други съвременните методи за лечение. Центърът ще прилага и алтернативни методи за диагностика и терапия, които се налагат като лечение. Предвид многото центрове за лъчелечение, МБАЛ ”Св.София” не планира да разкрива такъв , а ще работи в сътрудничество с центрове в София.

-Център за ресоциализация на пациенти след ампутация на крайници”, който ще бъде създаден в тясно сътрудничество с Министреството на труда и социалната политика. Комплексната грижа за пациентите ще включва физикална терапия, изработване на протези, ресоциализация, обучение, работа с пациентите и техните близки.

6. Размер на инвестицията
”Билдинг Хоспиталс 2” е акционерно дружество, в което участват предимно лекари. Инвестицията от над 20 млн. евро е осигурена и с помощта на кредит по програма на Европейски Инвестиционен Фонд.

линк към статията