МБАЛ „Света София” в партньорство с АГ специалист от Скопие.

Приключи обучителния курс по ултразвук в акушерството и гинекологията на тема ”Принципи и практика на Доплеровото изследване в акушерството”. В продължение на седмица, под ръководството на доц. Валентина Мазнейкова, младия лекар д-р Ана Матоска от Скопие усвои знания и умения, които да приложи в работата си с пациентите. Д-р Матоска  се грижи за здравето на  4 000 пациентски, част от тях бременни. По време на обучението си в МБАЛ „Св. София ”, АГ специалистът се запозна с организацията на работа в АГО и почерпи опит от колегите си.

МБАЛ ”Св.София” е акредитирана  като база за обучение на лекари и медицински специалисти, като през годините под ръководството на висококвалифицирани лекари е обучила десетки млади специалисти по различни специалности и направления.