МБАЛ ”Св.София” обявява стипендиантска програма за студенти завършили I курс на специалностите „Медицинска сестра“ и ”Акушерка”.

През новата учебна 2017/2018г.  болницата отпуска 5 стипендии в размер на 300 лв. месечно.

МБАЛ ”Света София” е динамично развиващо се лечебно заведение, което подкрепя младите специалисти,  създава условия за приемственост и професионално развитие. Болницата е акредитирана  като база за обучение на лекари и медицински специалисти, като през годините под ръководството на висококвалифицирани лекари е обучила десетки млади специалисти по различни специалности и направления.

Целта на ръководството на болницата е да подкрепи  студентите по време на обучението им, да фокусира върху практическата подготовка, да създаде стимул за работа и перспектива за  младите хора в областта на здравеопазването,  като им гарантира и работно място по специалността.

Ако сте завършили I  курс на специалностите  „Медицинска сестра“ и/ или ”Акушерка”,  можете да станете част от екипа на МБАЛ ”Св.София”.

Заявления за кандидатстване за стипендиантската програма на МБАЛ

”Св.София” се приемат от 1-ви до 30-ти септември 2017г. в Администрацията между 8 и 16 часа от понеделник до петък.