За Нас

През 1992 година беше регистриран Медицински център ”Света София” на ул.”Георги Софийски” 28 с три кабинета: ортопедия и травматология, акушерство и гинекология и вътрешни болести. За този период от време специалистите, работещи там, доказаха своите високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии. Естествено продължение на започнатата от екипа доболнична специализирана медицинска дейност беше създаването на модерно лечебно заведение, където специалисти с европейска квалификация да диагностират и лекуват в уютна обстановка с оборудване на най-съвременно ниво.
През май 2004 г. беше поставена първата копка на болница “Света София. На 07.04.2006 г. врати отвори Медицинския център ”Света София”, а на 09.05.2006 година официално получи разрешение за работа болничният стационар. Днес МБАЛ “Света София” разполага с два модерни корпуса, в които предлага на своите пациенти на практика всичко необходимо за тяхното здраве. И нещо повече.