Учебният център е обзаведен с дигитална техника–мултимедия, цифрови камери и разполага с аудио-визуална връзка с четирите операционни зали на болницата.
В него се провежда продължително медицинско обучение на специалисти от различни области на медицината–ултразвукова диагностика в
акушерството и гинекологията, артроскопска хирургия и др.

ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ 2017 година

 

Клиника по акушерство и гинекология

Началник клиника – доц. Валентина Мазнейкова, дм

Информация и регистрация: тел. 02/8184 666, 02/8184613

 

 

МБАЛ ”Св.София” организира обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията.

Тема на обучението:  ”Доплеровото изследване в акушерството”.

Начало: 11 – 21 .09.2017 г. и от  25 – 29.09.2017 г.

Брой курсисти : 2

 

Научен ръководител: доц. Валентина Мазнейкова, дм

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ 2015 година

 

Клиника по акушерство и гинекология

Началник клиника – д-р Валентина Мазнейкова, дм

Информация и регистрация: тел. 02/8184 666, 02/8184613

 

1. Основи на ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията – курс за начинаещи

Начало: 23.03.2015г.

Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа
      1 ден – лекция: Ултразвуково изследване при начална бременност. Нормална анатомия на плода. Плацента и околоплодна течност
      2 ден – лекция: Ултразвукова диагностика на фетална морфология и някои по-чести вродени малформации на плода
      3 ден – лекция: Утразвуково изследване в гинекологията

2. Доплерово изследване в акушерството и гинекологията

Начало: 28.04.2015г.

Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Доплерово изследване на циркулацията във феталните съдове
       2 ден – лекция: Доплерово изследване на утеро-плацентарната циркулация
       3 ден – лекция: Доплерово изследване в гинекологията

3. 3D/4D ултразвуково изследване в акушерството

Начало: 18.05.2015г.
 

Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Основни принципи на 3D/4D ехографското изследване
        2 ден – лекция: 3D/4D ехография в акушерството – І част
        3 ден – лекция: 3D/4D ехография в акушерството – ІІ част

4. Доплерово изследване в акушерството и гинекологията

Начало: 28.09.2015г.

Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Доплерово изследване на циркулацията във феталните съдове
       2 ден – лекция: Доплерово изследване на утеро-плацентарната циркулация
       3 ден – лекция: Доплерово изследване в гинекологиятаНовости в перинаталната медицина

 

 

5. Инвазивни процедури под ултразвуков контрол в акушерството

Начало: 22.10.2015г.

Продължителност: 2 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 14 академични часа

1 ден – лекция: Амниоцентеза
       2 ден – лекция: Биопсия на хорион

 

6. Програма за курс по гинекологична лапароскопия

Начало: 09.11-11.11.2015 година – 08.30-14.30 часа

МБАЛ „Света София“ ЕООД
Клиника по акушерство и гинекология
Ръководител на курса: д-р Виктор Новачков
Цена на курса-690 лева
Максимален брой участници-5

 

ПЪРВИ ДЕН-09.11.2015 г.

I Технически аспекти на гинекологичната лапароскопия
Апаратура и троакари.
Оптика и осветление.
Инструменти и техники за безопасност.
Позициониране на пациента.
Монитори и позициониране на екипа.
Налягане в абдоминалната кухина и вариации.

II Анатомични особености при гинекологични лапароскопски операции
Анатомия на предната коремна стена. Избор на точки за достъп. Техники за достъп.
Лапароскопска анатомия на тазовите органи и особености на оперативното поле.
Ретроперитонеални пространства.
Коремни органи.
Най-чести усложнения и поведение.

ВТОРИ ДЕН-10.11.2015 г.

Оперативни техники – Теоретични аспекти
Диагностична лапароскопия.
Адхезиолиза и хидросалпинкс.
Тубарна бременност: милкинг, линеарна салпинготомия, сегментна резекция на маточната тръба, салпингектомия.
Оперативна дейност.

ТРЕТИ ДЕН-11.11.2015 г.

Оперативни техники – Теоретични аспекти
Лапароскопска кистектомия на овариални и параовариални кисти.
Ендометриоза.
Оперативна дейност.