Трудова медицина

Уважаеми работодатели,

Болница “Света София”, в унисон с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, ви предлага експертно здравно наблюдение, с осигурен компетентен лекарски екип за провеждане на профилактични прегледи.

”Света София” ще ви предложи договор за предварителни и периодични профилактични прегледи с участието на висококвалифицирани специалисти и допълнителни изследвания, извършвани с най-модерна медицинска апаратура и съобразени с рисковите фактори в работната среда.

Специалистите от ”Света София” ще ви предложат качественото обслужване, на което разчитате, ще анализират резултатите от медицинското наблюдение на служителите и ще разработят план за запазване и укрепване на здравето – за оптимизиране на условията на труд и намаляване на риска.