МБАЛ “Св.София” – Ценоразпис

Ценоразпис на медицинските услуги в МБАЛ“Света София“ЕООД, цени в лева
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
№ по ред Вид услуга здравно осигурени пациенти здравно  неосигурени пациенти
допълнителни услуги и доплащане на скъпоструващи консумативи при необходимост, невлизащи в заплащането на НЗОК
(лв.) (лв.)
1 Нормално раждане 1290 1700 лв. Цената не включва допълнителни услуги*
2 Цезарово сечение 1490 1900 лв. Цената не включва допълнителни услуги*
3 Аборт и кюретаж на матката с венозна упойка 380
4 Аборт по желание 380
5 Пробно сепарирано абразио и LEEP 320 480
6 Абдоминална хистеректомия 1090 2000
7 Вагинална хистеректомия с аднекси 1090 2000
8 Лапаромиомектомия 1090 2000
9 Метропластика 1000 2000
10 Предна и задна вагинална пластика 1000 2000
11 Уретровезикопексия 1290 2200
12 Марсупиализация при бартолинова киста 380 650
13 Екстирпация на бартолинова киста 420 670
14 Конизация на мат. шийка с хистопатология 350 650
15 Оперативна лапароскопия 980 1600
16 Лапароскопска миомектомия 1380 2000
17 Лапароскопска хистеректомия 1570 2500
18 Оперативна хистероскопия 640 1000
19 Потребителска такса 5,80/ ден
20 ВИП пакет, Нормално раждане 2290 2700
21 ВИП пакет, Цезарово сечение 2590 3000
22 Грижи за здраво новородено дете * 150/ ден *
23 Интензивни грижи за новородено(кувьоз) * 320/ ден *
24 Фототерапия * 120/ ден *
25 Леглоден * 90/ден *
26 Анестезия – Венозна * 200 *
27 Анесезия – обща (регионална) * 300/час *

 

 

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
№ по ред Вид услуга здравно осигурени пациенти здравно  неосигурени пациенти
допълнителни услуги невлизащи в заплащането на НЗОК
(лв.) (лв.)
1 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация до 200 120 – /на ден/
2 Диабетна полиневропатия до 100 120 – /на ден/
3 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – за възраст над 14 год. до 100 250 – /на ден/
4 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност до 100 120 – /на ден/
5 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт до 200 400 – /на ден/
6 Заболявания на тънкото и дебелото черво до 200 300 – /на ден/
7 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт до 200 300 – /на ден/
8 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума до 200 250 – /на ден/
9 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) до 300 200 – /на ден/
10 Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение до 100 300 – /на ден/
11 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация до 100 200 – /на ден/
12 Заболявания на миокарда и перикарда до 100 200 – /на ден/
13 Ритъмни и проводни нарушения до 200 300 – /на ден/

 

 

  ОТДЕЛЕНИЕ  ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
№ по ред  пациенти
здравно осигурени
пациенти
здравно  неосигурени
допълнителни услуги невлизащи в заплащането на НЗОК Доплащане скъпо струващи консумативи при необходимост
(лв.) (лв.) (лв.)
1 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение 300 500 – 2000 2000
2 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 100-500 100 -12000 100-2000
3 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 300 2000 – 2500 1500-2100
4 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 300-2000 1150 – 7000 6000-8000
5 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 300 1000 1500
6 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 100 500
7 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 300 до 750 1200
8 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 300 1000-2500 1500-2000
9 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 300 200 – 4000 1000 – 6000
10 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 200 200 1000
11 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 100 500
12 АЦП (ACP) 360
13 ПРП 500
14 Самостоятелна ВИП стая 180

 

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
№ по ред Вид услуга  пациенти – здравно осигурени  пациенти
здравно  неосигурени
допълнителни услуги и доплащане на скъпоструващи консумативи при необходимост, невлизащи в заплащането на НЗОК
1 Витректомия 600 1300
2 Витректомия с газ-тампонада 700 1400
3 Витректомия с имплантация на силиконово масло 900 1800
4 Серклаж при отлепване на ретината 550 1250
5 Пломбиране при отлепване на ретината 560 1260
6 Газ тампонада 320 920
7 Серклаж с газ тампонада 650 1350
8 Евакуация на силиконово масло 450 1150
9 Интравитреална инжекция 100-3200 250-3400
10 Факоемулсификация с монофокална мека леща 800-1200 1200-1600
11 Факоемулсификация с мултифокална мека леща 2400 2800
12 Факоемулсификация с твърда леща 650 1050
13 Екстракапсуларна екстракция с твърда леща 550 950
14 Трабекулектомия с митомицин или ологен 450 850
15 Трабекулектомия с имплант еxpress 1900 2300

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
ВИД УСЛУГА ЦЕНА
1 Консултативен преглед 30.00
2 Превръзка 20.00
3 Стрипинг и варицектомии 800.00 – 1200.00
4 Лигатура на перфорантни вени и пластика на крурална фасция 600.00
5 Операции при асцендиращ варикофлебит и тромбофлебит на
сафена магна и парва.
600.00
6 Склерозиране на повърхностни варици, капиляри,телеангиектазии,
съдови звезди с Aethoxysclerol от лекуващия лекар (1 сеанс,
1 амп./ 2 мл).
250.00
7 Лечение на варикозни язви със система  „Profore”:
            A / доставенa от болницата 70.00
            Б / доставенa от пациента 30.00
8 Изработване на индивидуална схема за антикоагулантно и
венотонично лечение при флеботромбози и постфлебитен синдром
50.00
9 Оперативно лечение на хемороиди:
            А / по метода на Милиган – Морган 600.00
            Б / по метода на Уайтхед 1200.00
                                                                              * ( 1-2 дневен престой)
10 Оперативно лечение на варикоцеле                 * ( 1 дневен престой) 700.00
11 Екстракция на чуждо тяло от периферен кръвоносен съд 300.00
12 Отстраняване на артериовенозни фистули и лимфни кисти
(вродени, придобити и ятрогенни)
800.00-1000.00
13 Конструиране на конвенционални дистални и кубитални
артериовенозни фистули.
300.00-500.00
14 Имплантиране на съдови протези на горни и долни крайници за извършване на хемодиализа:
            A/ със съдова протеза Impra, Gore tex  доставена от болницата:
                                          – горен крайник – права ≈ 25 см / 6 мм. 1000.00
                                          – долен крайник – U на бедро ≈ 40 см / 6 мм. 1300.00
                                                                              * ( 1-3 дневен престой)
            Б/ със съдова протеза Impra, Gore tex  доставена от пациента:
                                          – горен крайник – права ≈ 25 см / 6 мм. 800.00
                                          – долен крайник – U на бедро ≈ 40 см / 6 мм. 1000.00
                                                                             * ( 1-3 дневен престой )
15 Имплантиране на постоянни катетри ( permcath ) за хемодиализа и химиотерапия:
            А /  с катетър доставен от болницата 1000.00
            Б /   с катетър доставен от пациента 700.00
16 Имплантиране на постоянни катетри за перитонеална хемодиализа и химиотерапия:
            А /  с катетър доставен от болницата 1000.00
            Б /  с катетър доставен от пациента 700.00
17 Отстраняване на артериовенозни аневризми вследствие
хемодиализно лечение
700.00-1000.00
18 Биопсии при лимфангиити и лимфаденити 300.00
19 Изработване на индивидуална схема за лечение на лимфедеми на
горен крайник – първични и вторични (след мастектомия и
лъчетерапия).
50.00
20 Изработване на индивидуална схема за лечение на лимфедеми на
долен крайник – първични и вторични (след гинекологични,
урологични операции и лъчетерапия)
50.00
21 Комплексна кинези, пресо и мануална терапия по Фьолди 80.00
22 Изработване на индивидуална схема за лечение. 50.00
23 Амбулаторно лечение с вазодилататори и простагландинови деривати (Prostavasin, Illomedin):
            А / с медикамент доставен от болницата 80.00
            Б / с медикамент доставен от пациента 50.00
                                                           * ( минимален 10 дневен престой)
24 Изработване на индивидуална схема за лечение с антикоагуланти:
директни, индиректни, контрол и дозиране (Heparin, Fraxiparine,
Clexane, Sintrom и др. )
50.00
25 Изработване на индивидуална схема за кинезитерапия при ХАНK 50.00
26 Тробмендартериектомии при артериални стенози и обтурации 600.00-1200.00
27 Съдови реконструкции в аксило-брахиалния и феморо-поплитеалния
сегмент при ХАНК:
            A / автовенозни байпаси.                      * ( 4-5 дневен престой) 1900.00
            Б / композиотни байпаси.                     * ( 4-5 дневен престой) 1700.00
            В /протезни байпаси.                             * ( 4-5 дневен престой) 1500.00
28 Операции при периферни аневризми:
            A /  лигиране, парциална резекция без съдова реконструкция 1400.00
            Б /  със съдова реконструкция. 1700.00
                                                                              * ( 4-5 дневен престой)
29 Лумбални симпатектомии при заболяването на Бюргер и ХАНK.
                                                                             * ( 3 дневен престой) 1200.00
30 Некректомии 100.00
31 Ампутации:    А / дигитални 600.00
                      Б / трансметатарзални 800.00
                      В / подбедрица 1000.00
                      Г / бедро 1200.00
32 УЗ –  Doppler 50.00
33 Ехо – Doppler 50.00
34 Леглоден при консервативно лечение на съдови заболявания 180.00
* ( В указаните цени не са включени: параклинични изследвания, медикаменти, консумативи, съдови протези, престой ! )
* ( отделението няма договор с НЗОК ! )

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
№ по ред Вид услуга Цени
1 За неосигурени пациенти 140 лв. на ден

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ
№ по ред Вид услуга пациенти
здравно осигурени
пациенти
здравно  неосигурени
допълнителни услуги невлизащи в заплащането на НЗОК Доплащане скъпо струващи консумативи при необходимост
1 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум 1600- 3500
2 Оперативни процедури на тънки и дебели черва 1500-4500
3 Оперативни процедури върху апендикс 800
4 Хирургични процедури за затваряне на стома 1500
5 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 800
6 Оперативни процедури при херния 300-1200
7 Оперативни процедури при херния и инкарцерация 500-1400
8 Конвенционална холецистектомия 750
9 Лапароскопска холецистектомия 950
10 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 2500
11 Оперативни процедури върху екстрахепатални жлъчни пътища 2500
12 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох 2500
13 Оперативни процедури върху далака 1200
14 Оперативни процедури върху гърдата 1500
15 Оперативно лечение при остър перитонит 2500
16 Оперативно лечение при интраабдоминални абсцеси 2500
17 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 1200
18 Инфекции на меките тъкани-хирургично лечение 800
19 Лечение на тумори на кожа и лигавици 300-500