Мъже

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография.
2. Ехографии:
 Ехография на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза
 Ехография на коремни органи
3. Клинико-лабораторни изследвания:
 Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене и утайка – СУЕ
 Кръвна захар
 Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
Изследване на чернодробни ензими
 Общ билирубин
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
Изследвания на туморни маркери:
 Простатен специфичен антиген (PSA). Изследване на PSA total и PSA Free.

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

 

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 417,30 лева

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ, ехокардиография и велоаргометрия .
2. Клиничен преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота и измерване на очно налягане.
3. Клиничен преглед по ЖЕЛАНИЕ от ортопед – трамватолог или невролог.
4. Ехографии:
 Ехография на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза
 Ехография на коремни органи
5. Клинико-лабораторни изследвания:
 Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене и утайка – СУЕ
 Кръвна захар
 Желязо
 Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
Изследване на чернодробни ензими
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
Витамини
 Витамин Д

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 598,00 лева

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография.
2. Клиничен преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота и измерване на очно налягане.
3. Клиничен преглед по ЖЕЛАНИЕ от ортопед – трамватолог или невролог.
4. Ядреномагнитен резонанс на на зона по желание или показания.
5. Ехографии:
 Ехография на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза
 Ехография на коремни органи
 Ехография на щитовидна жлеза
6. Клинико-лабораторни изследвания:
 Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене и утайка – СУЕ
 Изследване на Гликиран хемоглобин за наличие на диабет
 Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
 общ белтък

Изследване на чернодробни ензими
 Общ билирубин
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
 Алкална фосфатаза
Витамини
 Витамин Д
 Витамин В12
Изследвания на туморни маркери:
 Простатен специфичен антиген (PSA). Изследване на PSA total и PSA Free.
 Карцино-ембрионален антиген (СЕА) /общ туморен маркер/

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 929,30 лева

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография.
2. Клиничен преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота и измерване на очно налягане.
3. Клиничен преглед от специалист уролог с извършване на диагностичен ултразвук на пикочо-половата система-бъбреци, пикочен мехур, простата и тестиси.
4. Клиничен преглед от специалист гастроентеролог с извършване на диагностичен ултразвук на коремни органи.
5. Клиничен преглед по ЖЕЛАНИЕ от ортопед – трамватолог или невролог.
6. Ядреномагнитен резонанс на на зона по желание или показания.
7. Клинико-лабораторни изследвания:
 Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене и утайка – СУЕ
 Кръвна захар
 Желязо
 Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
 общ белтък

Изследване на чернодробни ензими
 Общ билирубин
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
 Изследване на пикочна киселина
Витамини
 Витамин Д
Изследвания на туморни маркери:
 Простатен специфичен антиген (PSA). Изследване на PSA total и PSA Free.
 Карцино-ембрионален антиген (СЕА) /общ туморен маркер/

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 954,30 лева

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография.
2. Клиничен преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота и измерване на очно налягане.
3. Клиничен преглед от специалист уролог с извършване на диагностичен ултразвук на пикочо-половата система-бъбреци, пикочен мехур, простата и тестиси.
4. Клиничен преглед от специалист гастроентеролог с извършване на диагностичен ултразвук на коремни органи.
5. Клиничен преглед от ортопед – трамватолог.
6. Клиничен преглед от специалист невролог.
7. Ядреномагнитен резонанс на на зона по желание или показания.
8. Клинико-лабораторни изследвания:
 HBsAg – изследване за наличие на хепапит тип В
 Изследване за СПИН – Anti HIV
 Изследване за СПИН – Anti HIV
 Изследване за Хепатит С – Anti-HCV
 Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене и утайка – СУЕ
 Изследване на Гликиран хемоглобин за наличие на диабет
 Изследване на пикочна киселина
 Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
 общ белтък
Изследване на чернодробни ензими
 Общ билирубин
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
 Алкална фосфатаза
Витамини
 Витамин Д
 Витамин В12
Изследвания на туморни маркери:
 Простатен специфичен антиген (PSA). Изследване на PSA total и PSA Free.
 Карцино-ембрионален антиген (СЕА) /общ туморен маркер/

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 1088,30 лева

Жени

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ – за диагностициране на сърдечните заболявания.
2. Клиничен преглед от специалист АГ с извършване на диагностичен ултразвук на малък таз – включващ скрининг за рак на шийката на матката с вземане на цитонамазка.
3. Ехографиии:
 Ехография на щитовидна жлеза
 Ехография на млечни жлези
 Ехография на коремни органи
 Ехография на бъбреци

Клинико-лабораторни изследвания:
1. Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене и утайка – СУЕ
2. Кръвна захар
3. Желязо
4. Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
5. Хормони на щитовидна жлеза
 ТАТ и МАТ
 TSH
6. Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
7. Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
 общ белтък
8. Изследване на чернодробни ензими:
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
9. Туморни маркери:
 Карцино-ембрионален антиген (СЕА) /общ туморен маркер/.
 Карциномен антиген СА 125 /ячници/.
 Карциномен антиген СА 15-3 /млечни жлези/.
10. Витамини:
 Витамин Д.
 Витамин В12.

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

 

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 699,80 лева

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография – за диагностициране на сърдечните заболявания.
2. Клиничен преглед от специалист АГ с извършване на диагностичен ултразвук на малък таз – включващ скрининг за рак на шийката на матката с вземане на цитонамазка.
3. Ехографиии:
 КТ остеоденситометрия на лумбални прешлени
 Мамография на млечни жлези
 Ехография на щитовидна жлеза
 Ехография на коремни органи
 Ехография на бъбреци
Клинико-лабораторни изследвания:
1. Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене и утайка – СУЕ
2. Желязо
3. Изследване на Гликиран хемоглобин за наличие на диабет
4. Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
5. Хормони на щитовидна жлеза
 ТАТ и МАТ
 TSH
6. Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
7. Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
 общ белтък
8. Изследване на чернодробни ензими:
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
9. Туморни маркери:
 Карцино-ембрионален антиген (СЕА) /общ туморен маркер/.
 Карциномен антиген СА 125 /ячници/.
 Карциномен антиген СА 15-3 /млечни жлези/.
10. Витамини:
 Витамин Д.
 Витамин В12.

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

 

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 782,80 лева

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография – за диагностициране на сърдечните заболявания. Измерване на ръст и тегло с определяне на BMI (индекс на телесната маса), и изготвяне на препоръки за профилактика на социално-значими заболявания.
2. Клиничен преглед от специалист АГ с извършване на диагностичен ултразвук на малък таз – включващ скрининг за рак на шийката на матката – цитонамазка и вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване.
3. Клиничен преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота и цветно зрение, апаратни изследвания – биомикроскопия, авторефрактометрия, офталмоскопия и тонометрия.
4. Клиничен преглед от мамолог с ехография на млечни жлези.
5. Клиничен преглед от ендокринолог с извършване на ехография на щитовидна жлеза.
6. Ядрено магнитен резонанс (ЯМР) на зона по желание или показания.

7. Клинико-лабораторни изследвания:
1. HBsAg – изследване за наличие на хепапит тип В
2. Изследване за СПИН – Anti HIV
3. Изследване за Хепатит С – Anti-HCV
4. Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене утайка – СУЕ
5. Изследване на Гликиран хемоглобин за наличие на диабет
6. Желязо
7. Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
8. Хормони на щитовидна жлеза
 ТАТ и МАТ
 FT3
 TSH
9. Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
10. Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
 общ белтък
11. Изследване на чернодробни ензими:
 Общ билирубин
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
 Алкална фосфатаза
12. Изследване на пикочна киселина
13. Туморни маркери:
 Карцино-ембрионален антиген (СЕА) /общ туморен маркер/.
 Карциномен антиген СА 125 /ячници/.
 Карциномен антиген СА 15-3 /млечни жлези/.
14. Витамини:
 Витамин Д.
 Витамин В12.

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 1215,80 лева

1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография – за диагностициране на сърдечните заболявания. Измерване на ръст и тегло с определяне на BMI (индекс на телесната маса), и изготвяне на препоръки за профилактика на социално-значими заболявания.
2. Клиничен преглед от специалист АГ с извършване на диагностичен ултразвук на малък таз – включващ скрининг за рак на шийката на матката – цитонамазка и вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване.
3. Клиничен преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота и цветно зрение, апаратни изследвания – биомикроскопия, авторефрактометрия, офталмоскопия и тонометрия.
4. Клиничен преглед от мамолог с ехография на млечни жлези.
5. Клиничен преглед от ендокринолог с извършване на ехография на щитовидна жлеза.
6. Клиничен преглед от дерматолог за профилактика на кожни алергични заболявания, като атопичен дерматит, уртикария и контактен дерматит.
7. Ядрено магнитен резонанс (ЯМР) на зона по желание или показания.
8. Ехография на коремни органи и бъбреци.

9. Клинико-лабораторни изследвания:
1. HBsAg – изследване за наличие на хепапит тип В
2. Изследване за СПИН – Anti HIV
3. Изследване за Хепатит С – Anti-HCV
4. Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене
5. Изследване на утайка – СУЕ
6. Изследване на Гликиран хемоглобин за наличие на диабет
7. Желязо
8. Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент
9. Хормони на щитовидна жлеза
 ТАТ и МАТ
 FT3
 TSH
10. Изследване на пълен липиден профил
 общ холестерол
 триглицериди
 HDL
 LDL
 VDL.
11. Изследване на бъбречни показатели
 креатинин – серум
 урея
 общ белтък
12. Изследване на чернодробни ензими:
 Общ билирубин
 АСАТ
 АЛАТ
 ГГТ
 Алкална фосфатаза
13. Изследване на пикочна киселина
14. Туморни маркери:
 Карцино-ембрионален антиген (СЕА) /общ туморен маркер/.
 Карциномен антиген СА 125 /ячници/.
 Карциномен антиген СА 15-3 /млечни жлези/.
15. Витамини:
 Витамин Д.
 Витамин В12.

 Антигенен комбиниран бърз тест COVID19 и грип А+В

ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 1377,80 лева