Отделениe по вътрешни болести

Вътрешно отделение

Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерологията, които са двата основни сектора в структурата му. Извършват се функционални изследвания- електрокардиография, ВЕТ-стрес тест, 24-часов ЕКГ Холтер, ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи, трансторакална ехокардиография, доплерсонография на съдове, инвазивни изследвания – фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика.

Отделението разполага със собствени амбулаторни звена, разположени в диагностично-консултативния блок на болницата. Това са кабинет по вътрешни болести, кабинет по обща медицина, кабинет по ехографска диагностика на коремни органи и щитовидна жлеза и ендоскопски кабинет.

                                                    

 

Сектори:

Кардиология

Гастроентерология

Хематология

 

                                                

 

 

                                                   Екип

Д-р Михаел Едмонд Кьолеян – Началник отделение, вътрешни болести и кардиолог

Д-р Светослав Саджаклиев – началник на сектор гастроентерология

Д-р Боян Христовски – вътрешни болести и кардиолог

Д-р Атанас Павлов Павлов – вътрешни болести

Д-р Пенка Кондова Михова – вътрешни болести и гастроентеролог

Д-р Иванка Камбурова-вътрешни болести и гастроентеролог

Д-р Димитър Димитров-гастроентеролог

Д-р Гергана Танева-гастроентеролог

Д-р Полина Красенова-вътрешни болести и клинична хематология

Д-р Таня Михайлова-хематолог

Завеждащ отделение "Вътрешни Болести"
Д-р Михаел Кьолеян – началник отделение Вътрешни болести
Д-р Светослав Саджаклиев - началник на сектор Гастроентерология
Д-р Светослав Саджаклиев
Д-р Боян Христовски - вътрешни болести и кардиолог
Д-р Атанас Павлов Павлов – вътрешни болести
Д-р Пенка Михова - вътрешни болести и гастроентеролог
Д-р Иванка Камбурова-вътрешни болести и гастроентеролог
Д-р Димитър Димитров - гастроентеролог
Д-р Димитър Димитров - гастроентеролог
д-р Гергана Танева - гастроентеролог
д-р Гергана Танева - гастроентеролог
Д-р Полина Красенова - Хематолог
д-р Ивано Вълков
д-р Иван Вълков - гастроентеролог
Д-р Таня Михайлова-хематолог
Д-р Таня Михайлова-хематолог