Отделениe по вътрешни болести

Вътрешно отделение

Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерологията, които са двата основни сектора в структурата му. Извършват се функционални изследвания- електрокардиография, ВЕТ-стрес тест, 24-часов ЕКГ Холтер, ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи, трансторакална ехокардиография, доплерсонография на съдове, инвазивни изследвания – фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика.

Отделението разполага със собствени амбулаторни звена, разположени в диагностично-консултативния блок на болницата. Това са кабинет по вътрешни болести, кабинет по обща медицина, кабинет по ехографска диагностика на коремни органи и щитовидна жлеза и ендоскопски кабинет.

                                                    

 

Сектори:

Кардиология

Гастроентерология

Хематология

 

                                                

Клинични пътеки

 

Кардиологичен сектор

16..Нестабилна стенокардия с насочване за коронарография
16. Нестабилна стенокардия без насочване за коронарография
29. Застойна сърдечна недостатъчност
29.Лявокамерна недостатъчност
33.Предсърдно мъждене и трептене
33.Надкамерна тахикардия
33.Припадък (синкоп) и колабс
36.Белодробен емболизъм без фибринолитик
37.Белодробен емболизъм с фибринолитик

 

Гастроентерологичен сектор – Планов прием

68.ГЕРБ
70. Болест на Крон на дебелото черво
70.Други улцерозни колити
71.Други уточнени неинф. гастроентерити и колити
75.Фиброза и цирроза на черния дроб
76.Хронични чернодробни заболявания
69.Полипектомия

Гастроентерологичен сектор – Спешен прием

68. Остра язва на стомаха без кръвоизлив
68. Остра язва на дванадесетопръстника без кръвоизлив
68.Други остри гастрити
72.Мелена
72.Хаматемеза
72.Кръвоизлив от ануса и ректума
72.Остър хаморагичен гастрит
74.Остър панкреатит
74.Остър холецистит
72.Вътрешни хемороиди

Хематологичен сектор

242. Левкемии
243. Лимфоми
244. Хеморагични диатези. Анемии.

 

                                                   Екип

Д-р Михаел Едмонд Кьолеян – Началник отделение, вътрешни болести и кардиолог
Д-р Михаил Станков Петров, д.м. – вътрешни болести и кардиолог

Д-р Боян Христовски – вътрешни болести и кардиолог

Д-р Атанас Павлов Павлов – вътрешни болести

Д-р Пенка Кондова Михова – вътрешни болести и гастроентеролог

Д-р Иванка Камбурова-вътрешни болести и гастроентеролог

Д-р Мария Георгиева-вътрешни болести и клинична хематология

Д-р Емилиян Емилов – Лекар специализант

Завеждащ отделение "Вътрешни Болести"
Д-р Михаел Кьолеян – Началник отделение, вътрешни болести и кардиолог
Д-р Михаил Станков Петров, д.м. – вътрешни болести и кардиолог
Д-р Боян Христовски - вътрешни болести и кардиолог
Д-р Атанас Павлов Павлов – вътрешни болести
Д-р Пенка Михова - вътрешни болести и гастроентеролог
Д-р Иванка Камбурова-вътрешни болести и гастроентеролог
Д-р Мария Георгиева-вътрешни болести и клинична хематология
Д-р Емилиян Емилов - Лекар Специализант