СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 

Прилагат се всички хирургични методи за лечение на острата и хронична артериална недостатъчност на периферните и магистрални артерии:

• Травми на артериални и венозни съдове.
• Остри обтурационни инциденти – емболии и тромбози.
• Синдром на аортната дъга, болест на Такаясу, заболявания на сънните артерии.
• Тромбоза на абдоминалната аорта (синдром на Лериш), стенози и хронични обтурации на тазови, бедрени и подбедрени артерии, болест на Бюргер.
• Хронични заболявания на висцералните съдове – бъбречни (вазоренална хипертония) и мезентериални артерии.
• Вродени заболявания на артериалната, венозната и лимфна системи.
• Функционални съдови заболявания.
• Конструиране на постоянен съдов достъп за хемодиализа (артерио-венозни фистули и имплантиране на съдови протези).
• Оперативно и консервативно лечение и на всички остри и хронични заболявания на венозната и лимфна системи.
• Осигуряване на денонощна спешна консултативна и оперативна помощ за всички звена в болницата.
• На неподвижни или трудноподвижни пациенти се предлагат прегледи, консултации и манипулации в домашни условия.

 

Д-р Росен Разбойников – началник отделение

 

Д-р Росен Разбойников – специалист по ендоваскуларна, съдова и кардиохирургия

Д-р Борислав Бенишев – специалист по обща хирургия, специализира съдова хирургия

Д-р Пейо Мишев – специалист по съдова и кардиохирургия

Д-р Милена Ангелова – специалист по съдова хирургия