Отделение по неврология

На 07.02. 2011 год в МБАЛ „Света София” е разкрито отделение по нервни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести. Отделението има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки :

Клинична пътека № 7 – „Болести на черепно –мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови сииндроми”.Лекуват се радикулити, плексити, мононевропатии – компресионни, множествени периферни лицеви парези, атипична лицева болка, тригeминална невралгия, херпес зостер, невралгия
Клинична пътека № 8 – „Диабетна полиневропатия”.Извършват се вливания с алфа липоева киселина и други лекарствени средства
Клинична пътека № 202 – „Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми”.Приемаме пациенти с диагностицирани леки и умерено изразени черепно –мозъчни травми, контузио капитис и комоцио церебри

 

Електромиография (ЕМГ)
Какво представлява изследването?
Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

 

Кога се провежда?
Използва се за диагностициране на заболявания :

-на мускулната система и периферните нерви
– възпалителни процеси /плексити, невралгии/;
– дископатия;
–полиневропатия;
-ишиас;
-посттравматични увреждания;
-детски паралич;
-слабост и болки в крайниците;
-тремор;
-Паркинсон;
-мускулна атрофия;
-промени при ендокринни заболявания;
-диабетна полиневропатия, и др.

 

Как се провежда?
ЕМГ може да се проведе при различни състояния на мускулите-покой,напрежение,произволно съкращение. Продължителността на процедурата от 30 минути до един час. По време на изследване пациентът се намира или в легнало,или в седнало положение.В мускула се въвежда игла-електрод, която регистрира електрическите потенциали отначало в състояние на покой,след това по време на съкращението. Резултат представлява графика,подобна на електрокардиограма.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?
ЕМГ изследването е безвредно. Възможно е да причини лек дискомфорт.

Болницата разполага с модерен рентгенов апарат и КАТ – скенер , който използваме по клинични пътеки при диагностика на периферно – нервните постравматични заболявания.

ЕКИП

Д-р Емил Олевски – невролог, началник Отделение по неврология

Д-р Диян Димитров – невролог

Д-р Божидар Парашкевов – невролог

Д-р Камелия Стоянова – невролог

Д-р Василка Зимбилева – невролог-специализант

Д-р Емил Олевски - началник отделение Неврология
Д-р Емил Олевски - началник отделение Неврология
Д-р Диян Дилков Димитров – невролог
Д-р Божидар Руменов Парашкевов – невролог
Д-р Камелия Стоянова-невролог