Отделение по медицинска онкология

 

 • Опитен екип от медицински специалисти.
  Приемно-консултативни кабинети.
  Стационарно и амбулаторно прилагане на терапия и наблюдение.
  Самостоятелно настаняване на пациент с или без придружител.
  Уютно психотерапевтично пространство за провеждане на индивидуални консултации с психолог.
 • Дейности и манипулации:
  Адекватно планирано, персонално ориентирано, съвременно, координирано лечение на солидни тумори.
  Лечение на пациенти с редки онкологични заболявания, два и повече първични тумори.
  Многопластово повлияване на различни първични локализации.
 • Провежда се:
  – проследяване на пациенти, завършили активна фаза на противотуморно лечение
  – проследяване на пациенти, провеждащи ендокринна терапия
  – персонално определяне на план и вид на клинични, лабораторни и визуални изследвания
  – консултация с клиничен психолог на пациента и близките му
 • Индивидуални програми:
  – генетично тестване
  – семейно планиране
  – хранене
  – физическо натоварване и активности
  – физикални процедури
  – програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“.
 • Още:
  Международни програми за консултации, лечение и изследване в чужбина
  Изпитвания на нови режими и лекарства при специфични състояния
  Запазване на косата при провеждане на системна противотуморна терапия
 • Сертифициран и опитен екип от медицински специалисти в провеждане на специфични манипулации:
  инфузионни портове
  еластомерни помпи
  прилагане на специфични противотуморни продукти

Лекарски екип