Отделение за образна диагностика

Отделението по Образна диагностика към МБАЛ “Света София” е звено с високо ниво на компетентност. Лекарите и лаборантите в звеното са специалисти с добра теоретична подготовка, дългогодишен стаж и натрупан голям опит. Отделението в колаборация с лекарите от клиничните отделения е изградило мултидисциплинарен подход към болестните процеси в човешкото тяло. По този начин постигаме гаранция за прецизна диагностика на своите пациентите.

Отделението е оборудвано с :

• Компютър томограф – скенер. Висоско специализиран апарат спомагащ за извършването на по-детайлни изследвания на промените в човешкия организъм, които са недостъпни за конвенционалното рентгеново и ултразвуково изследване. Модалността създава минимален дискомфорт на пациента, тъй като е изключително неинвазивна и бърза.

• Отделението ни разполага с два рентгенови апарата (скопичен и графичен пост), с които се изследва широк спектър от заболявания на мускулно-скелетната, торакалната , гастроинтестиналната, отделителната и нервната системи.

• Звеното ни е оборудвано с допълнителен модул за рентгенографии на целия гръбначен стълб и крайниците. Това е уникална придобивка за отделението ни, тъй като такъв модул има в малко лечебни заведения в България.

• В непрекъсната готовност притежаваме три мобилни рентгенови апарата, които позволяват заснемането на трудно подвижни и тежко болни пациенти в болничното легло, операционните и реанимационните зали.

• Eхографски апарати от последно поколение, които се използват за целите на диагностика и профилактика на болестни процеси на млечните жлези, щитовидна жлеза и дълбоки анатомични структури, като абдоминалните, ретроперитонеалните и тазовите органи.

Резултати
Броят на апаратите и изградената вътреболнична софтуерна система осигуряват бързото изследване и обслужване на пациентите.
Резултатите се разчитат и изготвят на хартиен или магнитен носител в деня на извършването им . Секцията по образна диагностика обслужва и пациентите на стационарните отделения.

Бъдеще
В близко бъдеще отделението по образна диагностика ще бъде оборудвано с последно поколение магнитен резонанс – апарат доминиращ мускулно-скелетната и нервната система.

Кабинет по конвенционална рентгенография
Кабинет по ултразвукова диагностика
Кабинет компютърна томография

 

д-р Флорина Маринова Иванова
Началник отделение по образна диагностика

Завършва медицина през 1972 год. в Медицинска академия – София. С признати права на специалист по рентгенология от 1978 год.Професионалната си кариера започва в Институт „Пирогов”, като научен сътрудник – до1980. До 1984 год. работи във ВМИ –инвазивна образна диагностика. В ИСУЛ е завеждащ рентгеново отделение до 1996 година. Работи в Тунис до 2005 година. В екипа на МБАЛ „Света София” от месец януари 2008 год. Следдипломна квалификация: „компютърна томография и неврорентгенология”, „Удостоверение по инвазивна образна диагностика”, „Удостоверение за абдоминална ехография”, „Удостоверение по образна диагностика в педиатрията”.

 

 

 

 

 

 

д-р Кристиян Цветанков

Професионална кариера:

2016г. Януари – 2018г. Декември Лекар – специалист по образна диагностика в УБ „Лозенец” гр. София . Конвенционална рентгенология. Абдоминална ехография. Ехомамография. Компютърна томография. Магнитно резонансна томография.

2016г. Февруари – 2016г. Декември Лекар – ординатор в отделение по образна диагностика, УБ „Лозенец”

2011г. Януари – 2016г. Декември Лекар-ординатор в отделение по образна диагностика в Онкологичен център “Сити Клиник” АД, бул. “Цариградско шосе” 66А
Абдоминална ехография. Ехомамография. Конвенционална рентгенология. Магнитно-
резонансна томография. Компютърна томография.

2014г. Август – 2015г. Декември Лекар-ординатор в отделение по образна диагностика УМБАЛ “Софиямед” и ДКЦ “Софиямед” гр. София 1797

2014г.Април – 2014г. Юни Лекар-ординатор в ДКЦ Софиямед
гр. София 1797
Профилактични прегледи. Абдоминална ехография. Ехомамография. Ехография на
щитовидна жлеза.

2012г. Юни – 2013г. Октомври Консултант / Лекар- ординатор в I ДКЦ гр. Перник,
Конвенционална рентгенология. Абдоминална ехография. Ехомамография.
2011г. Септември – 2012г. Януари
Асистент по образна диагностика УБ „Лозенец“. Преподаване на студенти по медицина (българи и англоговорящи) трети/четвърти курс.

2011г. Септември – 2012г. Януари Лекар-ординатор, ДКЦ гр. Перник
Конвенционална рентгенология

Образование и обучение

2018г Юли месец Изкаран изпит IELTS с общ успех 7,5

2012г. Август – 2016г.Декември
Придобита специалност “Образна диагностика” в УБ” Лозенец” гр. София

2012г. Май – 2018г. Декември Асистент по образна диагностика
УБ „Лозенец”

2004 Спетември – 1.X.2010г. Придобита квалификация „Магистър лекар“
„Медицински Университет“- София.

1999-2004г. Завършена езикова гимназия ГПЧЕ „Симеон Радев“ профил английски
гр. Перник,

Публикации

1. 1.20.09.2011г. Торзио на яйчник/Оvarian torsion – презентация на Балкански конгрес във
Варна.
2. 1.04.2011г. Херниран Дивертикул на Пикoчен Мехур/Herniated bladder divertivcula – случай от
парктиката в списание Рентгенология и Радиология 2011 Кniga 4 Tom XLX
3. 1.1.2013г. Дегенеративни изменения на Лейомиоми на матката/ Degenerative change in
leiomyomas of the uterus – Обзор в списание Рентгенология и Радиология 2013 Tom LII KNIGA 1
4. 1.1.2013г. Сакрококсигеален хордом/Sacrococcygeal chordoma – случай от практиката
списания Рентгенология и Радиология Tom LII KNIGA 1
5. Съавтор на “Сборник тестове по образна диагностика” 2015г. с рецензент
Доц. д-р Захари Тончев, дм, Издателество Медицински Университет – Пловдив
гр. Пловдив 4002, бул. “В Априлов” 15 А
6. International Journal of Gynaecology, Obstetrics and Neonatal Care, 2015, 2, 39-44
Fetal and Perinatal Lymphangioma – A Spectrum of MR and CT Findings/Фетални и перинатални
лимфангиоми – МР и КТ находки.
7. 2014г. Вретеновидно-клетъчен тумор на млечната жлеза/Cell tumour of the breast –
списание Рентгенология и Радиология

Международно прояви

1. 19-21.09.2013 Intrаdiverticular transitional cell carcinoma of the bladder/ Интрадивертикулен
преходноклетъчен карцином на пикочния мехур ESUR (прзентация) – Istanbul ISUR
2. 10.10.2013 Imaging of Subphrenic Abscess (Poster )/ Образна диагностика при субфреничен
абсцес (Постер) – Ohrid Balkan Congress
3. 10.010.2013 Congenital absence of internal carotid artery (Poster)/ Вродена агенезия на
вътрешната каротидна артерия (Постер) – Ohrid XI Balkan Congress
4. 26.09.2013 Пренатална МР образна диагностика при фетален абдоминален кистичен
лимфангиом, допълнение към ултразвуковата находка: случай от практиката
(презентация) – БАР XIV конгрес София хотел Princess)
5. 26.09.2013 Силиконома (презентация) – БАР XIV конгрес София хотел Princess)
6. 28-29.05.2015г. Обучение в Загреб Хърватия по тема курс на ESOR Образна диагностика
на женската полова система / Women’s Imaging – Zagreb/HR – May 28-29, 2015
7. International Journal of Gynecology, Obstetrics and Neonatal Care, 2015, 2, 1-6 1 The Role of Fetal
MRI in the Diagnosis of Agenesis of Corpus Callosum (ACC) and other Associated Cerebral
Anomalies
8. International Journal of Gynecology, Obstetrics and Neonatal Care, 2015, 2, 39-44 39
Fetal and Perinatal Lymhangiomas – A Spectrum of MR and CT Findings
Член на бълграската радиаологична асоциация и ECR

Екип:

Д-р Флорина Маринова

Д-р Кристиан Цветанков
Лаборант Калин Гигов
Лаборант Антоанета Попова
Лаборант Ангел Манолов