Отделение по образна диагностика

Отделението по образна диагностика към МБАЛ “Света София” е звено с високо ниво на компетентност. Лекарите и лаборантите в звеното са специалисти с добра теоретична подготовка, дългогодишен стаж и натрупан голям опит. Отделението в колаборация с лекарите от клиничните отделения е изградило мултидисциплинарен подход към болестните процеси в човешкото тяло. По този начин постигаме гаранция за прецизна диагностика на своите пациенти.

 Отделението е оборудвано с най-модерната и прецизна техника:

Ядрено-магнитен резонанс – последно поколение ЯМР апарат, доминиращ мускулно-скелетната и нервната система.

Компютър томограф – скенер. Висоско специализиран апарат спомагащ за извършването на по-детайлни изследвания на промените в човешкия организъм, които са недостъпни за конвенционалното рентгеново и ултразвуково изследване. Модалността създава минимален дискомфорт на пациента, тъй като е изключително неинвазивна и бърза.

• Отделението ни разполага с два рентгенови апарата (скопичен и графичен пост), с които се изследва широк спектър от заболявания на мускулно-скелетната, торакалната , гастроинтестиналната, отделителната и нервната системи.

• Звеното ни е оборудвано с допълнителен модул за рентгенографии на целия гръбначен стълб и крайниците. Това е уникална придобивка за отделението ни, тъй като такъв модул има в малко лечебни заведения в България.

• В непрекъсната готовност притежаваме три мобилни рентгенови апарата, които позволяват заснемането на трудно подвижни и тежко болни пациенти в болничното легло, операционните и реанимационните зали.

Eхографски апарати от последно поколение, които се използват за целите на диагностика и профилактика на болестни процеси на млечните жлези, щитовидна жлеза и дълбоки анатомични структури, като абдоминалните, ретроперитонеалните и тазовите органи.

Резултати
Броят на апаратите и изградената вътреболнична софтуерна система осигуряват бързото изследване и обслужване на пациентите.
Резултатите се разчитат и изготвят на хартиен или магнитен носител в деня на извършването им. Отделението по образна диагностика обслужва и пациентите на стационарните отделения.

На ваше разположение са следните кабинети:

Кабинет за ядрено-магнитен резонанс

Кабинет за конвенционална рентгенография

Кабинет за ултразвукова диагностика

Кабинет за компютърна томография

 

Д-р Флорина Маринова Иванова
Началник отделение по образна диагностика

Завършва медицина през 1972 год. в Медицинска академия – София. С признати права на специалист по рентгенология от 1978 год.Професионалната си кариера започва в Институт „Пирогов”, като научен сътрудник – до 1980. До 1984 год. работи във ВМИ –инвазивна образна диагностика. В ИСУЛ е завеждащ рентгеново отделение до 1996 година. Работи в Тунис до 2005 година. В екипа на МБАЛ „Света София” от месец януари 2008 год. Следдипломна квалификация: „компютърна томография и неврорентгенология”, „Удостоверение по инвазивна образна диагностика”, „Удостоверение за абдоминална ехография”, „Удостоверение по образна диагностика в педиатрията”.

 

 

 

 

 

 

д-р Кристиан Цветанков

От 2019 г. януари е в екипа на отделението по образна диагностика на МБАЛ „Света София”. Д-р Цветанков завършва медицинското си образование през 2010 г. и специализира образна диагностика от 2012 до 2016 г. Професионалният му опит е в областта на образната диагностика – конвенционална рентгенова диагностика, ехография на коремни органи и щитовидна жлеза, мултидисциплинарен подход в диагностиката на млечните жлези, компютърна и магнитно-резонансна томография. От 2011 г. до 2018 г. е асистент по образна диагностика в УБ „Лозенец“ с практически упражнения за български и англоговорящи студенти. Участвал е в множество международни и национални конгреси и е автор на редица публикации в български и чуждестранни научни издания.

Екип:

Д-р Флорина Маринова

Д-р Кристиан Цветанков
Лаборант Калин Гигов
Лаборант Антоанета Попова
Лаборант Ангел Манолов