Медико диагностични лаборатории

1. Клинична лаборатория

http://www.cibalab.com/

 

2. Лаборатория за патологоанатомична и цитоморфологична диагностика

Патоморфологичната лаборатория в МБАЛ „Св.София“ работи от създаването на самата болница. В нея се извършват рутинните цитологични и биопсични изследвания в най-голяма степен на материал от АГ клиниката. Дейността е свързана и с клиниките по вътрешни болести-сектор гастроентерология, ортопедия, коремна хирургия, очна клиника и неврохирургия. През месец декември 2008г. лабораторията бе акредитирана с най-висока оценка-отличен за срок от 5 години. Лабораторията може да извършва специални оцветявания на микроскопски препарати – всички по изискванията на здравната каса и МЗ. Оборудвана е с техника на фирмата Leica, включваща: парафинов диспенсер, замразяваща и загряваща се масичка, микротом, термостат, микроскоп Olympus СХ 21, хистотека, аспирационна, хладилник, компютър и др. В лабораторията се извършват около 1200 биопсични изследвания и 1500 цитологични изследвания на маточната шийка годишно.

Д-р  Татяна Пирдопска

 

Завършва медицина  в Медицински университет – Плевен през 1999 г.  Придобива специалност по  обща и клинична патология през 2010 г. В началото на кариерата си работи в Спешна помощ, а след това в МУ-София като асистент и лекар към УМБАЛ “Александровска” и УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”. Става част от екипа на МБАЛ “Св.София” през 2013г. Активен член на българското и европейското дружество по патология. Публикации в български и реномирани международни списания.

 

3. Отделение за образна диагностика

 

Кабинет по конвенционална рентгенография
Кабинет по ултразвукова диагностика
Кабинет компютърна томография

 

 Д-р Флорина Маринова Иванова 

Началник отделение по образна диагностика
Завършва медицина през 1972 год. в Медицинска академия – София. С признати права на специалист по рентгенология от 1978 год.Професионалната си кариера започва в Институт „Пирогов”, като научен сътрудник – до1980. До 1984 год. работи във ВМИ –инвазивна образна диагностика. В ИСУЛ е завеждащ рентгеново отделение до 1996 година. Работи в Тунис до 2005 година. В екипа на МБАЛ „Света София” от месец януари 2008 год. Следдипломна квалификация: „компютърна томография и неврорентгенология”, „Удостоверение по инвазивна образна диагностика”, „Удостоверение за абдоминална ехография”, „Удостоверение по образна диагностика в педиатрията”.

 

 

 

 

Д-р  Валентин Златев

Завърва медицина  в Медицински университет – София през 1998 г.  Придобива специалност  през 2004 г. Работи в УМБАЛСМ “Пирогов” до 2009г. и други лечебни заведения. Става част от екипа на МБАЛ “Св.София” през 2015г.

 

4. Лаборатория по микробиология

 

Д-р Захаринка Иванова-Иваники

Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия – София. С признати права на специалист по микробиология от 1990 г., а през 1996 г. придобива и специалност вирусология. Работила в няколко лечебни заведения, сред които Първа АГ болница “Света София”, УБ Лозенец. Ежегодно участва в курсове и конференции в Австрия, Германия, Англия, Испания ,Финландия и др. Член на ЕС на клиничните микробиолози. В екипа на МБАЛ „Света София” от 2016 г.