МБАЛ “Св.София” – Ценоразпис

 Наименование на услугата Цена, заплащана от:      
ПациентНЗОК
АГ
Стационарни грижи при бременност с повишен риск400
002Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск800
003Оперативни процедури за задържане на бременност150
004.1Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. ц. включително236
004.2Преждевременно прекъсване на бремеността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода340
005Раждане940
160Нерадикално отстраняване на матката1100
161Радикално отстраняване на женски полови органи1100
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи830
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи354
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената862
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход460
166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената800
169Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок1500
170Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването6800
НЕОНАТОЛОГИЯ
006Грижи за здраво новородено дете264
007Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест960
009Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест1080
ВЪТРЕШНО - КАРДИОЛОГИЯ
016Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение385
027Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик2750
029Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация520
030Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация1300
032Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда462
033Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения435
036Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик700
037Диагностика и лечение на белодробен белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик2600
НЕВРОЛОГИЯ
050Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза730
051Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза3300
052Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив1150
053Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив1200
056Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми500
060Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък480
061Диагностика и лечение на мултиплена склероза650
062Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи400
063Лечение на епилептичен статус600
064.1Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години500
064.2Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години657
067Диагностика и лечение на паркинсонова болест231
ВЪТРЕШНО - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
068Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт400
069Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт600
070Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит1400
071Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво400
072Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт600
073Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума1700
074Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума920
075Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)1300
076Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания700
ОАИЛ
106.1ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ500
106.2ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ550
114ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОМАТОЗНИ СЪСТОЯНИЯ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА2200
115ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КОМБИНИРАНИ И/ИЛИ СЪЧЕТАНИ ТРАВМИ2500
ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
130Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност300
131Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност410
133Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми273
134Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му249
135Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент700
ХИРУРГИЯ
127Консервативно лечение на съдова недостатъчност520
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани550
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години2800
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години1780
175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години2600
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години1100
179Оперативни процедури върху апендикс650
180Хирургични интервенции за затваряне на стома650
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство500
182Оперативни процедури при хернии650
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация700
184Конвенционална холецистектомия1150
185Лапароскопска холецистектомия950
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища2300
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест1450
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност1820(
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години1000
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции1200
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4, N 0-2, M0-11300
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия300
195Оперативно лечение при остър перитонит2200
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси1500
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания750
199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания550
199.2Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания305
204Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение3400
205Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение1300
209Хирургично лечение при травма на главата1052
232Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца500
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
159Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система700
198Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани2200
208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми400
210Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение800
211Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям
обем и сложност
2450
212Гръбначни и гръбначно- мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност1819
217.1Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник2050
217.2Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-бедрената и колянната става4700
217.3Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници5350
218Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става1257
219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност910
220Oперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност1000
221Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност1326
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник460
223Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош720
224Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години1200
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ - ХЕМАТОЛОГИЯ
242Диагностика и лечение на левкемии850
243Диагностика и лечение на лимфоми665
244Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии570
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
255Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на мио-
карда и след сърдечни интервенции
360
257Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при пер-
систиращо (хронично) вегетативно състояние
100
258Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна
нервна система
400
259Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система
400
260Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа600
261Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни уврежда-
ния и спинална мускулна атрофия
400
262Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система482
263Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система330
264Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции482
265Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат330
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура120
Допълнителни платени медицински услуги:
Избор на екипбройдо 900
Самостоятелна стаяден180
Легло в двойна стаяден95
Допълнителен помощен персоналчас5
Допълнително сестринско обслужване час10
Допълнително акушерско обслужване час15
Такса придружител с ползване на легло . ден95
Копие на документ - 1 страница брой2
Дубликат на болничен листброй50
Доставка на документи от архив брой50
Експертно мнение на специалист (по документи)брой40
Експертно мнение на хабилитиран специалист (по документи)брой60
Психологична подкрепа от правоспособен медицински психологконсултация40
Личен рехабилитатор /по желание/час60
Документиране на операция /видео/брой30
Услуга – поръчка на храна с доставкаброй5
Индивидуален асастент по желание, за часчас20
Ползване на камера / за покойник /денонощие40
Консумативите се заплащат по доставната цена в болничната аптека.
Допълнително обслужване от реанимационна сестра15 лв. / час
Интензивно лекарско обслужване извън обема на КП, по желание на пациента30 лв. / час