Лаборатория по микробиология

Д-р Захаринка Иванова-Иваники 

Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия – София. С признати права на специалист по микробиология от 1990 г., а през 1996 г. придобива и специалност вирусология. Работила в няколко лечебни заведения, сред които Първа АГ болница “Света София”, УБ Лозенец. Ежегодно участва в курсове и конференции в Австрия, Германия, Англия, Испания ,Финландия и др. Член на ЕС на клиничните микробиолози. В екипа на МБАЛ „Света София” от 2016 г.