Лаборатория за патологоанатомична и цитоморфологична диагностика

Патоморфологичната лаборатория в МБАЛ „Св.София“ работи от създаването на самата болница. В нея се извършват рутинните цитологични и биопсични изследвания в най-голяма степен на материал от АГ клиниката. Дейността е свързана и с клиниките по вътрешни болести-сектор гастроентерология, ортопедия, коремна хирургия, очна клиника и неврохирургия. През месец декември 2008г. лабораторията бе акредитирана с най-висока оценка-отличен за срок от 5 години. Лабораторията може да извършва специални оцветявания на микроскопски препарати – всички по изискванията на здравната каса и МЗ. Оборудвана е с техника на фирмата Leica, включваща: парафинов диспенсер, замразяваща и загряваща се масичка, микротом, термостат, микроскоп Olympus СХ 21, хистотека, аспирационна, хладилник, компютър и др. В лабораторията се извършват около 13000 биопсични изследвания и 3000 цитологични изследвания на маточната шийка годишно.

Ръководител на патоморфологичната лаборатория на МБАЛ “Света София” е д-р Яна Пиргова.