Клиника по офталмология

Очна клиника при МБАЛ „Света София“ функционира от 2006 година. През май 2009 год. е акредитирана с оценка отличен за обучение на студенти и специализанти. В клиниката работят лекари с много висока трудова и преподавателска квалификация, за коeто допринасят многобройните специализации в Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Индия, Русия.

Апаратурата, с която разполага клиниката се обновява непрекъснато с най-актуалните модели от различни световноизвестни фирми – BAUSCH & LOMB, CANON, OPTOVUE, ELLEX, MOELLER-WEDEL, QUANTEL. През 2006 год. в клиниката започва да работи първият двуизмерен ОСТ (очен скенер) в България. Лекарите въвеждат метода като рутинен за диагностициране, проследяване и изследване на заболяванията на ретината. Днес клиниката разполага с най-съвременния триизмерен OCT (очен скенер). Това дава възможност да се избере и проведе правилната терапия, с оптимални разходи за пациента. Рутинно се работи с фундус камера за нативни и контрастни изследвания, лазери за лечение на глаукома, вторично перде, диабетна ретинопатия, съдови заболявания на окото дегенерации и разкъсвания на ретината. Обособен е пълен комплекс за ранна диагностика на глаукома, който включва: тонометрия, пахиметрия, фундус-фотография, компютърна периметрия, оптична кохерентна томография. В резултат на това броят на прегледите се ограничават до минимум, постига се максимален ефект за пациента както по отношение на диагностиката и терапията, така и по отношение на изразходваните средства за медикаменти.

Всички апарати в диагностичният модул имат възможност за дигитална обработка на получените резултати от направените изследвания. Това означава, че пациентът ги получва веднага, без да се налага повторнo посещение.

В клиниката се прилага най-съвременна хирургия, в съответствие със световните стандарти за лечение на катаракта (вътрешно перде) и глаукома, като се отчитат реалните нужди на пациента, съобразено с неговите финансови възможности. Извършват се антиглаукомни операции с поставяне на титаниеви импланти. Лекарите са високоспециализирани в хирургичното лечение на диабетна ретинопатия и нейните усложнения, отлепване на ретината, кръвоизливи в стъкловидното тяло, макулна дегенерация.

Диагностично-консултативният център и клиниката по очни болести са акредитирани и имат сключени договори с НЗОК за специализирана и високоспециализирана помощ, за хирургично и консервативно лечение на очни заболявания по всички клинични пътеки.

Телефон за контакт –  02/ 81 84 623

 

Екип

Доц. Д-р Христина Благоева Христова – Петрова, д.м. – началник клиника по офталмология

Д-р Димитър Петров Петров

Д-р Владимир Димитров Баков

Д-р Драгомир Геров – лекар специализант

Д-р Вероника Бачева -лекар специализант

д-р Мария Михайлова

Доц. Д-р Христина Благоева Христова – Петрова, д.м. – началник клиника по офталмология
Доц. Д-р Христина Благоева Христова – Петрова, д.м. – началник клиника по офталмология
Д-р Димитър Петров Петров
Д-р Владимир Димитров Баков
Д-р Владимир Димитров Баков
Д-р Драгомир Геров – лекар специализант
Д-р Вероника Бачева -лекар специализант
д-р Мария Михайлова