Д-р Роберто Василев Гурков

Д-р Роберто Гурков

Завършва медицина през 1990 год. в Медицинска академия гр. София. Втора специалност „анестезиология и реанимация” придобива през 1995 год. Специалност „хирургия” през 2005 год. в Тракийски университет гр. Стара Загора . В МБАЛ „Света София” работи от месец април 2011 год.