Д-р Евгени Генков

Завършва висше образование в Медицинска академия гр. София през 1988 год. Придобива специалност „анестезиология и реанимация” през 1997 год. През 2003 год., завършва в НБУ магистратура по „Здравна политика и мениджмънт в здравеопазването”. Дългогодишен професионален опит в Университетска болница „Лозенец” до постъпването му на работа през юли 2010 год в МБАЛ „Света София” ЕООД.Членува в Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение. Участва в Национални конгреси по анестезиология и интензивно лечение с международно участие в периода 1994- 2005 г.