доц Лилия Иванова - началник отделение по анестезиология и активно лечение

доц Лилия Иванова

Завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 1979 година. През 1987 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение”. През 1996 г. специализира в Клиниката по гръбначна хирургия в Университетската болница по ортопедия в гр. Бърно, Чехия. През 1999 г. специализира в Отделение по реанимация при Специализирана болница по ортопедия – гръбначна хирургия в гр. Берк, Франция. Придобива научна степен „Доктор” по Анестезиология и реанимация през 2001 г.
От 1979 г. до 1983 г. работи като педиатър по разпределение в гр.Тетевен. От 1983 до 2014 г. работи в СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” последователно като ординатор-анестезиолог /1983-1988/, асистент /1988- 1993 г/, старши-асистент /1993-1997/, главен асистент /1997-2002/ и началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение/2002 до 2014 г./. Доцент е от 2003 г. От 2014 г. до май 2015 г. работи като анестезиолог в болница „Европа”, а от юни 2015г.  започва работа в МБАЛ „ Света София”.