Договори със застрахователни и здравноосигурителни компании

Застрахователни и здравноосигурителни компании, с които ДКЦ “Света София” има сключен договор:

„Дженерали Застраховане” АД
ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” АД
„Уника Живот”
„ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД
„Доверие ОЗОФ” АД
“ДЗИ – Животозастраховане”
“Животозастрахователен институт”
ЗК „България Иншурънс“

 

Застрахователни и здравноосигурителни компании, с които МБАЛ “Света София” има сключен договор:

ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” АД
„Уника Живот”
„ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД
„МЕДИКО-21”
“ДЗИ – Животозастраховане”
“Животозастрахователен институт”