Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ “Св.София” има сключен договор:

„Дженерали Застраховане”АД
ЗАД„Булстрад Живот ВИГ”АД
„Уника Живот”
„ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД
„Доверие ОЗОФ” АД
“ДЗИ – Животозастраховане”
” Животозастрахователен институт”

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които МБАЛ “Св.София” има сключен договор:

ЗАД„Булстрад Живот ВИГ”АД
„Уника Живот”
„ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД
„МЕДИКО-21”
“ДЗИ – Животозастраховане”
” Животозастрахователен институт”