Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ “Св.София” има сключен договор:

„Дженерали Застраховане”АД

ЗАД„Булстрад Живот ВИГ”АД

„Уника Живот”

„Здравно осигурит.институт”(ЗОИ)АД

„ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД

„Доверие ОЗОФ” АД

 

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които МБАЛ “Св.София” има сключен договор:

 

ЗАД„Булстрад Живот ВИГ”АД

„Уника Живот”

„ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД

„МЕДИКО-21”