ДКЦ “Св.София” Люлин – Ценоразпис

Цени на услуги – Акушерство и гинекология Лева
1 Първичен гинекологичен преглед 40
2 Първичен гинекологичен преглед с колпоскопия, вземане на цитонамазка, и ехографски преглед на матката и яйчниците 80
3 Първичен гинекологичен преглед с колпоскопия, вземане на цитонамазка, и ехографски преглед на матката и яйчниците (профилактичен гинекологичен преглед) 60
4 Гинекологичен преглед с извършване на биопсия на маточната шийка 80
5 Вторичен гинекологичен преглед 25
6 Ехографски преглед на матката и яйчниците 40
7 Ехографски преглед на бременни жени 50
8 4D ехография-Ехографски скрининг за аномалии на плода, генетична  консултация; Доплерово изследване на кръвотока на плода и плацентата 80
9 Преглед, поставяне на спирала и ехографски контрол на спиралата 80
10 Преглед и сваляне на спирала 80
11 Обгаряне на раничка на маточната шийка под колпоскопски контрол 80
12 Лечение на кондиломи с течен азот или коагулация 80
13 Ендокринологична консултация 20
14 Консултация по документи 10
15 Клиничен преглед и ехография на млечна жлеза 50
16 Платена женска консултация 815
17 Цитонамазка, PAP тест 20
Цени на услуги – Ортопедия и травматология
1 Първичен специализиран преглед 40-60
2 Вторичен специализиран преглед 25
3 Домашна визита на специалист 50
4 Пункция на киста, хематом 25
5 Поставянена система 20
6 Анастезия – с лидокаин за една ампула 25
7 Малки рани – първична обработка без сутура 30
8 Малки рани първична сутура до пет лигатури 60
9 Вторична обработка на рана – превръзка без сутура 15
10 Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура 30
11 Големи рани с първична обработка и сутура от 5 да 10 лигатури 70
12 Отваряне на гнойник- абцес 50
13 Ставна пункция 25
14 Имобилизация на предмишница 50
15 Имобилизация на предмишница – пластмасов гипс 100
16 Имобилизация – горен крайник 60
17 Имобилизация – горен крайник пластмасов гипс 100
18 Шина тип “Дезо” 40
19 “Заглушаване” гипс шина 30
20 Шина подбедрица 70
21 Шина подбедрица -пластмасов гипс 120
22 Шина – долен крайник 70
23 Шина – долен крайник – пластмасов гипс 120
24 Гипсов ботуш 60
25 Сваляне на гипс 25
26 Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник 85
27 Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник 100
28 Смяна на гипс-горен крайник 25+15
29 Смяна на гипс-долен крайник 25+15
30 Oxygene-Ozone Терапия до 4 зони 50
31 Над 4 зони 80
Ценоразпис на  услуги  – Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия
1 Първичен преглед 40
2 Вторичен преглед 25
3 Домашна визита на специалист с консултация при осигурен транспорт 50
4 Домашна визита на специалист с манипулация при осигурен транспорт 50
5 Медицинска консултация 20
6 Пункция на киста, хематом 60
7 Поставяне на система 15
8 Вторична обработка на рана (превръзка без сутура) 20
9 Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура) 10
10 Големи рани – първична обработка без сутура 15
11 Големи рани – първична обработка със сутура до 10 лигатури 30
12 Големи рани – първична обработка със сутура над 10 лигатури 30
13 Големи рани – първична обработка и сутура над 10 лигатури 40
14 Отстраняване на чужди тела 33
15 Инцизия на абсцес 50
16 Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж 16
17 Спиртен компрес 30
18 Тотално отстраняване на нокът 50
19 Частична резекция на нокът 10
20 Периферен Doppler 50
21 Ехо- Doppler 50
Цени на услуги – Вътрешни болести
1 Първичен преглед 40
2 Вторичен преглед 25
3 Консултация 20
4 ЕКГ(електрокардиограма) 10
5 ЕхоКГ(ехокардиография) 50
6  ВЕТ (велоергометрия) 50
7 Холтер ЕКГ – 24 часа 50
8 Холтер ЕКГ – 48 часа 70
9 Холтер ЕКГ – 72 часа 80
10 Холтер АН 50
11 Фиброгастроскопия без анестезия 150
12 Фиброгастроскопия с анестезия 250
13 Фиброколоноскопия без анестезия 200
14 Фиброколоноскопия с  анестезия 300
15 Абдоминална ехография 30
16 Функционално изследване на дишането(ФИД) – първично изследване 30
17 Функционално изследване на дишането(ФИД) – контроли 20
18 Поставяне на инжекция – подкожна 5
19 Поставяне на инжекция – мускулна 10
20 Поставяне на инжекция – венозна 15
21 Поставяне на система 20
22 Поставяне на абокат 30
23 Клизма 30
24 Поставяне на катетър (уретрален) 40
25 Промивка на катетър 20
26 Проба на антибиотик 10
27 Първична консултация с диетолог 40
28 Вторична консултация с диетолог 25
29 Спортно-медицинска консултация 40
Цени на услуги – Неврохирургия
1 Първичен преглед 40
2 Първичен неврохирургичен преглед 40
3 Доплерова сонография 50
4 Вторичен неврохирургичен преглед 25
5 Манипулация – периневрална блокада 15
Цени на услуги – Очни болести
1 Първичен преглед 40
2 Вторичен преглед 25
3 Оглед с Goldman 30
4 ОСТ 120
5 Лазертерапия при диабетна ретинопатия 35
6 Лазерен бараж 50
7 Флуоресцеинова ангиография(с нативна снимка) 50
8 ФА (БЕЗ нативна снимка) 30
9 Капсулотомия (РСО)/Лазарна иридотомия 80
10 Издаване на документ 10
11 Трабекулопластика 80
12 Комп. периметрия HFA 30
13 FDT (комп. периметрия) 30
14 Комп. авторефрактокератометрия 10
15 Фотодокументация 15
16 Тонометрия 10
17 A-scan 20
18 B-scan 40
19 Циклоплегия 15
Цени на услуги – УНГ
1 Първичен преглед 40
2 Вторичен преглед 25
3 Медицинска консултация 15
4 Домашна визита с консултация при осигурен транспорт 50
5 Домашна визита;контролен преглед при осигурен транспорт 40
6 Отоскопия 10
7 Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход 35
8 Промивка на ухо за церумен 10
9 Инцизия на форункул във външния слухов проход 35
10 Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П. 10
11 Продухване на Полицер 10
12 Вземане на секрет от ушния канал 5
13 Риноскопия 10
14 Задна риноскопия 15
15 Поставяне на медикаменти в носните ходове 5
16 Предна тампонада при епистаксис 15
17 Сваляне на тампонада 5
18 Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия 15
19 Вземане на носен секрет 5
20 Фарингоскопия 5
21 Намазване на гърлото с медикаменти 5
22 Вземане на тонзиларен секрет 5
23 Индиректна ларингоскопия 10
Цени на услуги – Дерматология и венерология
1 Първичен преглед 40
2 Вторичен преглед 25
3 Първична криотерапия на единична лезия 20
4 Вторична криотерапия на единична лезия 14
5 Електрокоагулация до 3 лезии 30
6 Вземане на биопсичен материал 30
7 Ексцизия и шев на доброк. тумор на кожата и хистопатологично изследване 80
8 Поставяне на локална анестезия 5
9 Кюретаж на кожни лезии 20
10 Интрадермални алергологични тестове 35
11 Микроскопия – изготвяне на нативен препарат 15
12 Микроскопия – изготвяне на фиксиран препарат 15
13 Изготвяне и оглед на микроскопски препарат за мицели 15
14 Химична обработка на кожни лезии 20
15 Обработване и превръзка на варикозен улкус 6
16 Химичен пилинг за лечение на акне с Piruvic и Mandelic acid 65
Цени на услуги – Детски болести
1 Първичен специализиран преглед 40
2 Вторичен специализиран преглед 25
3 Домашна визита на специалист 50
4 Ехография на коремни органи 30
5 Фетална ехокардиография 40
6 Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено 40
7 Инхалации – натриев хлорид или аква редестилата 6
8 Инхалации – секретолитик / без маската / 9
9 Медицинска консултация 15
10 Менингококова ваксина 20
11 Отстраняване на кърлеж-неоперативно 10
12 Отстраняванена кърлеж-оперативно 20
13 Проба Манту 5
Цени на услуги – физиотерапия и рехабилитация
1 Консултативен преглед – първичен 30
2 Консултативен преглед – вторичен 20
3 ЛФК – аналитична 30
4 ЛФК с уреди 10
5 Масаж – частичен 30
6 Масаж – цяло тяло 50
7 Лазертерапия едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

8 Лазерпунктура 20
9 Терапия с НЧТ едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

10 Терапия с Интерферентен ток едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

11 HV – терапия едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

12 Електростимулация едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

13 Светлотерапия 10
14 УЗ терапия  

едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

15 Бягаща пътека 10
16 Велотренировка 10
17 Магнитотерапия едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

18 Комбинирана терапия 40
19 Подводен струев масаж/тангентор/ 10
20 Подводна ЛФК 20
21 Апаратен лимфен дренаж едно поле – 10лв.

второ поле – 5лв.

22 Суспенсотерапия /клетка на Роше/ 10
23 Мануална терапия 40
24 Пасивна ЛФК с артромот 10
25 Вибротерапия 10
Цени на услуги – патоморфология
1 Цитонамазка 15
2 Биопсия 50
3 Второ мнение на препарат 40
Цени на услуги – рентген и скенер
1 Хистеросалпингография 105
2 Рентгенова снимка 20
3 Рентген цяло тяло 70
4 Запис на диск 5
5 Скенер 150