ДКЦ “Св.София” Люлин – Лекари

Д-р Христо Димитров Мазнейков –управител, ортопедия и травматология

Д-р Боян Христовски-вътрешни болести, неотложна помощ, заместник управител

Д-р Емил Олевски – невролог, заместник управител

Д-р Камелия Стоянова – невролог

Доц. д-р Валентина Мазнейкова, д.м. – прокурист

Д-р Стела Йорданова – ендокринология

Д-р Даниела Михайлова Гавраилова – ендокринология

Д-р Михаил Михайлов Кутинчев – кожни и венерически болести

Доц.д-р Владислав Иванов – ортопед-травматолог

Д-р Мария Георгиева – хематолог

Д-р Александър Кобаков – акушерство и гинекология

Д-р Таня Босева-акушерство и гинекология

Д-р Горан Благой Деримачковски – уролог

Д-р Димитър Петров Петров – офталмология

Д-р Йоланта Иванова Костова – оториноларингология

Д-р Иванка Камбурова-гастроентерология

Д-р Георги Тончев-хематология

Д-р Ирена Иванова-физиотерапия и рехабилитация

Д-р Жана Тодорова – педиатър

Д-р Румяна  Обрешкова – педиатър, хомеопат

Д-р Мариета Радева – неотложна помощ

Д-р Петър Вънев  – неотложна помощ

Д-р Живко Сиромахов – неотложна помощ

Д-р Жанина Стаматова – неотложна помощ

Д-р Илина Костадинова Величкова-общопрактикуващ лекар

Д-р Росен Бойков Бенчев-общопрактикуващ лекар

Д-р Елка Филипова Горанова-общопрактикуващ лекар