Вътреболнична аптека

 

 

Управител:
магистър-фармацевт Йорданка Димитрова
Завършва фармация в МУ-София. Част от екипа на МБАЛ “Св.София” от септември 2015 г.