Връзки с обществеността

Тодорка Костова
експерт  ” Връзки с обществеността”
02/ 8184 645
prkostova@mbal-sofia.com