Структура

1.Регистратура и информация

2.Кабинети за специализирана медицинска помощ

 •  Акушерство и гинекология
 •  Вътрешни болести
 •  Ортопедия и травматология
 •  Хирургия и урология
 •  Офтомологичен кабинет
 •  Неврология и психиатрия
 •  Очни болести
 •  Уши, нос  и гърло
 •  Детски болести и неонатология
 •  Ултразвуков кабинет
 •  Ендоскопски кабинет
 •  Физикална терапия и рехабилитация
 •  Приемен кабинет

3. Медико-диагностични лаборатории: лаборатория по имунохематология

4. Патоморфологична лаборатория

 • Отделение по вътрешни болести с 2 сектора:

Кардиология

Гастро ентерология

Хематология

 • Отделение по неврология
 • Отделение по акушерство и гинекология със сектори по:

Патологична бременност

Гинекология

Родилна зала

Послеродов

Висок инфекциозен риск

Неонатология

 • Отделение по офталмология
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по съдова хирургия
 • Отделение по обща хирургия със сектор по неврохирургия
 • Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Отделение по образна диагностика
 • Микробиология
 • Клинична лаборатория
Управител на вътреболнична аптека  – магистър-фармацевт Йорданка Димитрова
Завършва фармация в МУ-София. Част от екипа на МБАЛ „Св.София“ от септември 2015 г.