Д-р Георги Тончев

Завършва медицина през 1982г във ВМИ гр. Плевен. Придобива специалност по вътрешни болести през 1987г. – МА гр. София и втора специалност по клинична хематология през 1993г. – МА гр. София. Сертифициран ехографист по абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури с над 20г. ехографски стаж. Започва работа като лекар ординатор в Районна болница, втрешно отделение гр. Оряхово, обл. Враца през 1982г., където работи до 1997г. като от 1995г. до 1997г. включително заема длъжността Началник вътрешно отделение с интензивен кардиологичен сектор. От 1997г. до месец август 1998г. работи като лекар – консултант по ВБ и клинична хематология в Общинска болница „Св. Иван Рилски“, гр. Козлодуй. След конкурс от м.септември 1998г. започва работа като лекар ординатор в Отделение по хематология към II Клиника по вътрешни болести към Медицински институт на МВР, гр. София. През 2002г. става заместник – началник на отделението по хематология, а от 2009г. до месец декември 2012г. е Началник на отделение по хематология в МИ – МВР, София. От м. януари 2013г. до средата на м. януари 2014г. след конкурс е работил като началник I вътрешно отделение със сектори по хематология, гастроентерология, нефрология и ендокринология на УМБАЛ „Св. Анна“, София. Д-р Тончев има богат клиничен опит по вътрешни болести и клинична хематология и абдоминална ехография. Има завършени квалификационни курсове по хематология – хеморагични диатези, химиотерапия на лимфоми и левкемии, анемични състояния, миелопролиферативни заболявания и миелодисплазии. Извършва миелограми и трепанобиопсии. Има завършен квалификационен курс по „цитологична диагностика на гастроентерологичните заболявания“ и „ новости в инсулинолечението на захарния диабет“. Специализирал е в НСБАЛХЗ, София, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, има завършени курсове по абдоминална Доплер ехография. Дългогодишен консултант по вътрешни болести и клинична хематология на работещите в АЕЦ – Козлодуй. Има публикации в наши и международни списания. Член е на БАУМ, Европейската федерация по ултразвук в медицината и биологията и на Международното дружество по утразвук в медицината от 2007г. Член на Европейското дружество по хематология от 2013г. Има участия като главен изследовател в три клинични международни проучвания по хематология. В МБАЛ „Света София” работи от месец януари 2014г.