Department: Физиотерапия

Найден Найденов

Найден Найденов

Физиотерапия

През 2006 г.  завършва Медицински колеж към Тракийски университет в Ст. Загора  – специалност рехабилитация. Завършва висше образование през 2014  г. в НСА – специалност кинезитерапия. От 2006  до 2008 г. е   рехабилитатор на ПФК „Локомотив“, Ст.Загора. От 2011 до 2017 г. работи в МБАЛ „Токуда“.Част от екипа на  МБАЛ „Света София” от 2017

view profile
Ирена Башева

Ирена Башева

Физиотерапия

Завършва рехабилитация в Медицински колеж към Медицински университет- София през 2016 г. Има завършени курсове по манулна терапия и рехабилитация при гръбначни изкривявания. Част от екипа на  МБАЛ „Света София” от 2016 г.

view profile
Никола Стоянов

Никола Стоянов

Физиотерапия

Завършва висше образование през 2017 г. в НСА – специалност кинезитерапия. Завършил курс по мануална терапия „Мълиган“. Част от екипа на  МБАЛ „Света София” от 2017 г.

view profile
Гергана Гугушева

Гергана Гугушева

Физиотерапия

През 2007 г. получава диплома за бакалавър –кинезитерапевт от Националната спортна академия. Година по-късно повишава образованието си и става магистър-кинезитерапевт. Владее английски език с квалификация от FCE of Europe level B2. Издържала esol examinations в University of Cambridge.

view profile
Елеонора Бърдарова

Елеонора Бърдарова

Физиотерапия

Тя е кинезитерапевт, пенсионер. Занимава се с посттравматизъм и възстановяване след различни операции.

view profile
Петър Росенов Петров

Петър Росенов Петров

Физиотерапия

Завършва висше образование – специалност кинезитерапия в Благоевградски университет през 2009 г. От 2009 г. работи като кинезитерапевт в МБАЛ „Света София”.  

view profile
Милчо Методиев Тодоров

Милчо Методиев Тодоров

Физиотерапия

Завършва висше образование – специалност кинезитерапия в НСА гр. София през 1996 г. В периода 1996-2005 г. работи в БФС с юношеските и младежки отбори. В МБАЛ „Света София” работи от 2006 г.

view profile
Магдалена Николаева Андреева

Магдалена Николаева Андреева

Физиотерапия

През 1992 год. завършва ИПЗК – специалност рехабилитация. От 1995 до 2005 г. работи като рехабилитатор в Студентска поликлиника – гр. София. Завършва висше образование през 2000 г. в НСА – специалност кинезитерапия. От 2006 г. е  кинезитерапевт в  МБАЛ „Света София”.

view profile
Д-р Ирена Иванова Петкова

Д-р Ирена Иванова Петкова

Физиотерапия

Завършва висше образование в Медицинска академия, гр. София през 1983 г. От 1984 – 1986 г. работи като ординатор физиотерапевт в Републикански център по рехабилитация в гр. Павел баня. През 1987 год. придобива специалност „физиотерапия, курортология и рехабилитация”. В периода 1987 – 2006 г. работи като завеждащ физиотерапия в ДКЦ-13, гр. София. От 2006 г.

view profile