Доц. д-р Анка Вангелова д.м.

Офталмология

Завършва медицина през 1968 год. в ВМИ – Пловдив. През 1998 год. придобива образователна и научна степен „Доктор”, а през 2005 год. научно звание „Доцент”. Работила е като главен асистен в катедра по очни болести, ВМИ – Пловдив от 1971 год. до 1992 год., главен асистент и доцент в очна клиника – център по спешна медицина в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. В МБАЛ „Света София” работи от 2009 год. Преминала специализации в Русия, със завършена клинична ординатура, Франция и САЩ. Има 67 научни публикации и монография на тема Приложение на Nd YAG лазер на предния очен сегмент. Работи с терапевтични и хирургични лазери, съвременни операции на катаракта, глаукома, очни травми, пластични операции на клепачите, естетична корекция на лице с Vistabel и дермални филъри. Член е на Български лекарски съюз.

Working Hours

  • monday-
  • tuesday-
  • wednesday-
  • thursday-
  • friday-
  • saturday-
  • sunday-
Запази час