Нашите специалисти

Д-р Стефка Дамянова

Д-р Стефка Дамянова

Акушерство и гинекология

Завършва медицина във ВМИ „Ив. П. Павлов”, гр. Пловдив през 1987 година. Придобита специалност „педиатрия” – 1995 год. в МА–София. Професионалната си кариера започва като ординатор в Детско отделение в РБ „Проф. Константин Чилов”, гр. Мадан. След придобиване на специалност „педиатрия” започва работа в ЦСМП–гр.Пловдив, като педиатър–реаниматор. От 2003-2008 год.работи като педиатър в гр.София. В

Научете повече
Д-р Рени Райчева

Д-р Рени Райчева

Акушерство и гинекология

Завършва медицина във ВМИ-гр.София през 1968 година. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 1973 година. Професионалният стаж започва в ИСУЛ, продължава в ЦОМД, а от 1976 година до пенсионирането си през 2001 година е главен асистент в Университетска болница “Майчин дом”. Водещ специалист в областта на оперативната гинекология, онкогинекология, оперативно акушерство. От 2007 година

Научете повече
Д-р Мариана Огнянова

Д-р Мариана Огнянова

Акушерство и гинекология

Завършва медицина през 1994 год. в МА гр. София. Придобива специалност „акушерство и гинекология” през 2000год. Професионален стаж – ІІІ А.Р. бул. „Р. Княгиня”, ДУБ „Майчин дом”,Медицински център „Лора”,ДУБ „Майчин дом”. От 2007 година работи в АГО и ДКЦ на МБАЛ”Света София”.

Научете повече
Д-р Илияна Мазнейкова

Д-р Илияна Мазнейкова

Акушерство и гинекология

Започва да следва медицина в Германия,Тюбинген от 2000 до 2003 г. Дипломира се в Медицински Университет, гр.София през ноември 2007г. Специализира акушерство и гинекология от 2009 г. От 2007 година е лекар-ординатор в отделение по акушерство и гинекология към МБАЛ”Света София”. През 12.2015 година придобива специалност по акушерство и гинекология след успешно издържан изпит.

Научете повече
Д-р Виктор Новачков

Д-р Виктор Новачков

Акушерство и гинекология

Завършва медицина през 1984 г. Започва като ординатор в АГ отделението в болницата в Тутракан, а 2 години по-късно печели конкурс за научен сътрудник в Института по акушерство и гинекология. От 1990 г. насам е последователно старши и главен асистент в СБАЛАГ “Майчин дом”, София. През 2003 г. печели конкурс в Окръжна болница като началник

Научете повече
Доц. Д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м.

Доц. Д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м.

Акушерство и гинекология

Средно образование – 114 Английска езикова гимназия, гр.София през 1976 година.Висше медицинско образование – Медицинска академия, гр.София през 1982 година.01.01.1988г.-придобита специалност по акушерство и гинекология.1996г. -присъждане на научна степен “Доктор”, след защитена дисертация на тема: “Доплерово изследване на феталната и утеро-плацентарната циркулация при нормална и патологична бременност”.Член на различни научни дружества.През 1996 г. е избрана

Научете повече
Д-р Мария Георгиева

Д-р Мария Георгиева

Вътрешни болести

Завършва „Медицина” в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005г. придобива специалност „Вътрешни болести”. През 2012 г.придобива специалност „Клинична хематология” в Клиниката по хематология УМБАЛ „Александровска”. От 1996г. до 2006 г.работи като лекар-ординатор във Вътрешно отделение на МБАЛ „Белоградчик”. През 2007 г. е интернист в МЦ-РР 2000, София. От 2007 г. до 2008 г.

Научете повече
Д-р Антоанета Арсова

Д-р Антоанета Арсова

Вътрешни болести

Завършва висшето си образование – медицина през 1990 г. в Медицински университет, гр. София. Придобива специалност по вътрешни болести през 1996г. и по кардиология през 2000г. Завършва магистратура „Здравен мениджмънт” през 2012г. във Факултет по обществено здраве , МУ – гр. София . Придобита квалификация – експертно ниво по ЕхоКГ. Професионалната си кариера започва като

Научете повече
Д-р Михаел Кьолеян

Д-р Михаел Кьолеян

Вътрешни болести

Завеждащ отделение Завършва висшето си образование през 1982 г. – Медицински университет гр. София. Придобива специалност по „Вътрешни болести“ – 1989 г. в МУ – София, втора специалност „Кардиология“ – 1991г. МУ – София и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“-2007г. Професионалната си кариера започва в Окръжна болница „Р. Ангелова“ – гр. Перник, отделение „Бърза

Научете повече
Д-р Михаил Петров, д.м.

Д-р Михаил Петров, д.м.

Вътрешни болести

Завършва висше образование, специалност Медицина – 1981 г. – МА – София. Придобита специалност: Вътрешни болести – 1987 г. и Кардиология – 1992 г.Специализация и интереси в областта на спешната кардиология и ритъмно-проводните нарушения на сърдечната дейност, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, хронични обструктивни белодробни заболявания, белодробен тромбоемболизъм. Защитена дисертация за научна степен Доктор

Научете повече