Нашите специалисти

Изберете отделение

Д-р Емил Олевски

Д-р Емил Олевски

Неврология

Завършва висшето си образование през 1995 г. във Висш медицински институт, Плевен. Придобива специалност „Здравен мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов през 2007г. През 2012 г. има придобита професионална квалификация по клинична електромиография. През същата година придобива специалност по нервни болести.

Научете повече
Д-р Пепа Георгиева

Д-р Пепа Георгиева

Обща и съдова хирургия

Завършила Медицинска академия, София през 1986 г. Придобила специалност „Кожни и венерични болести” през 1993 г. в Университетска клиника по кожни болести към МА, София и Военномедицинска академия. Успешно преминала курсове по дерматоскопия към МУ, София и дерматоалергология, специализация в Германия в Krankenheitslast bei chronisch Hautkranken. Специализация по онкодерматохирургия в Национален онкологичен център, под ръководството

Научете повече
Д-р Марин Генчев, дмн

Д-р Марин Генчев, дмн

Обща и съдова хирургия

Завършва медицина 1997 година във Виенския Университет, Австрия където в последствие получава специалност по неврохирургия. Работил е в университетската болница на Виенския Университет, Националните Институти по Здравеопазване на САЩ, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Иван Рилски“ и УМБАЛ „Пирогов“. От 2011 година е началник отделение към Клиниката по неврохирургия, Клиникум Идар-Оберщайн, многопрофилна болница към Университета Йоханес Гутенберг

Научете повече

Д-р Валентин Гиндянов

Обща и съдова хирургия

Завършва висше образование в Медицинска академия гр. София през 1981 год. Първа специалност „хирургия” получава през 1987 год., а „съдова хирургия” през 2001г. С квалификации в областта на „спешна травматология”, „ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт”, „микроинвазивна хирургия”, „пластична хирургия”, придобити по време на дългогодишната му практика като началник на Хирургично отделение в МБАЛ „Свети Иван

Научете повече
Д-р Красимир Тодоров

Д-р Красимир Тодоров

Обща и съдова хирургия

Завършва средното си образование във френски колеж – „Mutuellevile – Тунис. През 1985 г. придобива магистърска степен по медицина в Медицинска академия гр. София и започва работа като лекар хирург в Окръжна болница – гр. Хасково до 1988 г. Специализира спешна хирургия, жлъчно–чернодробна и коло-ректална хирургия. Като хирург в тази област работи в страните Ангола

Научете повече

Д-р Драгомир Геров

Офталмология

Завършва медицина в МУ – Варна през 2014 г. Започва специализация в МБАЛ „Света София” през април 2015 г.

Научете повече
Д-р Оливие Талеб

Д-р Оливие Талеб

Офталмология

Завършва медицина в МУ-Пловдив през 2013 г. Започва специализация в МБАЛ „Света София” на 01.07.2014 г.

Научете повече

Д-р Владимир Баков

Офталмология

Завършва висшето си образование през 2000 г. в Медицински университет, гр. София. Член е на ESCRS( Европейска Асоциация по Катарактална и Рефрактивна хирургия ). Професионален опит до момента : през 2000г. започва кариерата си като лекар в Неотложно звено в МЦ „ Д-р Грийнберг”, гр. София. За периода от 2002г. до 2009г. работи като лекар

Научете повече
Доц. д-р Анка Вангелова д.м.

Доц. д-р Анка Вангелова д.м.

Офталмология

Завършва медицина през 1968 год. в ВМИ – Пловдив. През 1998 год. придобива образователна и научна степен „Доктор”, а през 2005 год. научно звание „Доцент”. Работила е като главен асистен в катедра по очни болести, ВМИ – Пловдив от 1971 год. до 1992 год., главен асистент и доцент в очна клиника – център по спешна

Научете повече

Д-р Димитър Петров Петров

Офталмология

Завършил е медицина през 1991 год. във ВМИ-Стара Загора. През 1997 год. е придобил специалност очни болести. В МБАЛ „Света София” работи още от създаването на болницата през 2006 год. Работил е като асистент в Очна клиника при Тракийски Университет-Стара Загора, Главен асистент в УМБАЛ „Света Анна”-София и Старши ординатор в МЦ за зрение „Акад.К.Пашев”.

Научете повече