Нашите специалисти

Изберете отделение

Д-р Ирена Иванова Петкова

Д-р Ирена Иванова Петкова

Физиотерапия

Завършва висше образование в Медицинска академия, гр. София през 1983 г. От 1984 – 1986 г. работи като ординатор физиотерапевт в Републикански център по рехабилитация в гр. Павел баня. През 1987 год. придобива специалност „физиотерапия, курортология и рехабилитация”. В периода 1987 – 2006 г. работи като завеждащ физиотерапия в ДКЦ-13, гр. София. От 2006 г.

Научете повече
Д-р Николай Качев

Д-р Николай Качев

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина през 1988 год. в Медицинска академия гр. София. Втора специалност „анестезиология и реанимация” придобива през 1995 год.  Работил е  МБАЛ „Рахила Ангелова ” гр. Перник до 2007г. От 2007 до 2016 г. е аестезиолог в УМБАЛСМ “Пирогов“. Присъединява се към екипа на МБАЛ “Света София“ през 2016г.

Научете повече
Д-р Георги Данаилов

Д-р Георги Данаилов

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Завършил МА-София през 1993 г. От 1994 г. започва работа в КАИЛ на Националния кардиологичен институт в София. От 2000 г. работи в КАИЛ на Националния институт по ортопедия „Проф.Б.Бойчев”, Горна баня. От 2008 г. работи като анестезиолог в МБАЛ „Света София”.

Научете повече
Доц. Лилия Иванова

Доц. Лилия Иванова

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 1979 година. През 1987 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение”. През 1996 г. специализира в Клиниката по гръбначна хирургия в Университетската болница по ортопедия в гр. Бърно, Чехия. През 1999 г. специализира в Отделение по реанимация при Специализирана болница по ортопедия – гръбначна хирургия в гр.

Научете повече
Д-р Роберто Гурков

Д-р Роберто Гурков

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина през 1990 год. в Медицинска академия гр. София. Втора специалност „анестезиология и реанимация” придобива през 1995 год. Специалност „хирургия” през 2005 год. в Тракийски университет гр. Стара Загора . В МБАЛ „Света София” работи от месец април 2011 год.

Научете повече
Д-р Евгени Генков

Д-р Евгени Генков

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Завършва висше образование в Медицинска академия гр. София през 1988 год. Придобива специалност „анестезиология и реанимация” през 1997 год. През 2003 год., завършва в НБУ магистратура по „Здравна политика и мениджмънт в здравеопазването”. Дългогодишен професионален опит в Университетска болница „Лозенец” до постъпването му на работа през юли 2010 год в МБАЛ „Света София” ЕООД.Членува в

Научете повече
Д-р Петър Младенов, д.м.

Д-р Петър Младенов, д.м.

Неврология

Завършва медицина във ВМИ – гр. Пловдив през 1968 год. С придобито право на специалист по „нервни болести” от 1968 год., а през 1982 год. му е призната и втора специалност „неврохирургия”. Работи като научен сътрудник в Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия до 1986 год. Чрез държавна фирма Медексим заминава на работа, като

Научете повече
Д-р Камелия Стоянова

Д-р Камелия Стоянова

Неврология

Завършва висшето си образование през 1987г. в Медицинска академия, Висш медицински институт – гр. София. Придобити специалности: през 1993г. специалност по нервни болести, през 2007г. специалност „Здравен мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов. Има придобита професионална квалификация по клинична електроенцефалография. От 2002г. работи като управител на Медицински център „Деница” – гр. Монтана .

Научете повече
Д-р Божидар Руменов Парашкевов

Д-р Божидар Руменов Парашкевов

Неврология

Завършва медицина през 1995 год. в МУ София. През 2005 год. придобива специалност – нервни болести. Започва професионалният си път като ординатор в неврологично отделение на МБАЛ – гр. Ихтиман. Специализира в клиника по неврология на УМБАЛ „Александровска”. Работи като невролог в V-та МБАЛ – гр. София и VІІ ДКЦ- гр. София. В екипа на

Научете повече
Д-р Диян Димитров

Д-р Диян Димитров

Неврология

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1996 год. Като лекар започва работа във Военна болница гр. Русе. До 1998 год. специализира „нервни болести” в СБАЛНП „Свети Наум” гр. София и придобива тази специалност през 2008 год. Притежава сертификат за високоспециализирана дейност „Клинична електромиография”. Като невролог работи в МБАЛ „Света София” от септември 2009

Научете повече