English | Български
  02 818 4600
Новини
25.03.2015

Операцията на менискуса е по-елегантна, понася се много добре от пациентите и е по-надеждна. След интервенцията те водят напълно нормален начин на живот ... повече

08.02.2015

Д-р Христо Мазнейков – управител на МБАЛ „Света София”: Върл привърженик на футбола съм, на сърцето ми са ЦСКА и „Беласица” ... повече

Учебен център

 Учебният център е обзаведен с дигитална техника–мултимедия, цифрови камери и разполага с аудио-визуална връзка с четирите операционни зали на болницата. В него се провежда продължително медицинско обучение на специалисти от различни области на медицината–ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, артроскопска хирургия и др.

 

 

ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ 2015 година

 

Клиника по акушерство и гинекология

Началник клиника - д-р Валентина Мазнейкова, дм

Информация и регистрация: тел. 02/8184 666, 02/8184613

 


1. Основи на ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията – курс за начинаещи

Начало: 23.03.2015г.


Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа
      1 ден – лекция: Ултразвуково изследване при начална бременност. Нормална анатомия на плода. Плацента и околоплодна течност
      2 ден – лекция: Ултразвукова диагностика на фетална морфология и някои по-чести вродени малформации на плода
      3 ден – лекция: Утразвуково изследване в гинекологията

2. Доплерово изследване в акушерството и гинекологията

Начало: 28.04.2015г.


Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Доплерово изследване на циркулацията във феталните съдове
       2 ден – лекция: Доплерово изследване на утеро-плацентарната циркулация
       3 ден – лекция: Доплерово изследване в гинекологията

3. 3D/4D ултразвуково изследване в акушерството

Начало: 18.05.2015г.
 

Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Основни принципи на 3D/4D ехографското изследване
        2 ден – лекция: 3D/4D ехография в акушерството – І част
        3 ден – лекция: 3D/4D ехография в акушерството – ІІ част


4. Доплерово изследване в акушерството и гинекологията

Начало: 28.09.2015г.


Продължителност: 3 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 21 академични часа

1 ден – лекция: Доплерово изследване на циркулацията във феталните съдове
       2 ден – лекция: Доплерово изследване на утеро-плацентарната циркулация
       3 ден – лекция: Доплерово изследване в гинекологиятаНовости в перинаталната медицина

 

 

5. Инвазивни процедури под ултразвуков контрол в акушерството

Начало: 22.10.2015г.


Продължителност: 2 работни дни
Брой курсисти: 3
Научен ръководител: д-р Валентина Мазнейкова, дм
Хорариум: 14 академични часа

1 ден – лекция: Амниоцентеза
       2 ден – лекция: Биопсия на хорион