English | Български
  02 818 4600
Новини
28.07.2017

 Само ден след щадящата интервенция 49 г. пациентка е в отлично състояние и вкъщи. Екипът, осъществил операцията, включва на д-р Илиана Христова ... повече

11.07.2017

И тази година, от 21 юли, в район „Витоша” ще се проведе XXI Международен фолклорен фестивал „Витоша 2017”. В него ще се включат ... повече

Структура на болницата

I. Диагностично-консултативен блок (ДКБ)

1.Регистратура и информация

2.Кабинети за специализирана медицинска помощ

 •  Акушерство и гинекология
 •  Вътрешни болести
 •  Ортопедия и травматология
 •  Хирургия и урология
 •  Офтомологичен кабинет
 •  Неврология и психиатрия
 •  Очни болести
 •  Уши, нос  и гърло
 •  Детски болести и неонатология
 •  Ултразвуков кабинет
 •  Ендоскопски кабинет
 •  Физикална терапия и рехабилитация
 •  Приемен кабинет

3. Медико-диагностични лаборатории: лаборатория по имунохематология

4. Патоморфологична лаборатория

 

II. Стационарен блок

 • Отделение по вътрешни болести с 2 сектора:

 Кардиология

 Гастро-ентерология

 • Отделение по неврология
 • Отделение по акушерство и гинекология със сектори по:

Патологична бременност

Гинекология

Родилна зала

Послеродов

Висок инфекциозен риск

Неонатология

 • Отделение по офталмология
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по съдова хирургия
 • Отделение по обща хирургия със сектор по неврохирургия
 • Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Отделение по образна диагностика
 • Микробиология
 • Клинична лаборатория


III. Вътреболнична аптека

 

IV. Централна стерилизация

 

V. Административно-стопански блок

 

VI. Учебно-преподавателски и научно-изследователски отдел