English | Български
  02 818 4600
Новини
28.07.2017

 Само ден след щадящата интервенция 49 г. пациентка е в отлично състояние и вкъщи. Екипът, осъществил операцията, включва на д-р Илиана Христова ... повече

11.07.2017

И тази година, от 21 юли, в район „Витоша” ще се проведе XXI Международен фолклорен фестивал „Витоша 2017”. В него ще се включат ... повече

Отделениe по вътрешни болести

Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерологията, които са двата основни сектора в структурата му. Извършват се функционални изследвания- електрокардиография, ВЕТ-стрес тест, 24-часов ЕКГ Холтер, ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи, трансторакална ехокардиография, доплерсонография на съдове, инвазивни изследвания - фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика.

Отделението разполага със собствени амбулаторни звена, разположени в диагностично-консултативния блок на болницата. Това са кабинет по вътрешни болести, кабинет по обща медицина, кабинет по ехографска диагностика на коремни органи и щитовидна жлеза и ендоскопски кабинет.

 

 

                                                      Сектори

  •  Кардиология
  •  Гастроентерология
  •  Хематология

 

                                                     Апаратура
• Апарат за ултразвуково изследване Mindray DC- 8

       www.mindray.com/en/products/DC-8.html
• Апарат за доплерово изследване на съдове - Vasodop 8MHz;
• Портативен ЕКГ апарат - PRIMEDIC mobicard II, Type M218;
• Апарат за 24часа ЕКГ запис (Холтер ЕКГ) - ArguSys;
• Апарат за 24часа наблюдение на АН (Тонопорт) - ABPM04;
• Апарат за функционално изследване на дишането (спирометър) - Sibelmed DatoSpir 70;
• Портативен апарат за измерване на общ холестерол - Accutrend GCT Roche, type 1537962;
• Апарат за велоергонометрия - ER 900 Ergo-line;
• Портативен ЕКГ апарат - INNOMED type MIRROR3;
• Апарат за дефибрилиране - Physio-Control LIFEPAK 7;
• Перфузори;
• Апарат за мониториране - Physio-control VSM 3.
 

                                                 Клинични пътеки
047.Нестабилна ангина пекторис
052. Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
055. Заболявания на миокарда и перикарда
056. Ритъмни и проводни нарушения


026. Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
027. Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
028. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
030. Заболявания на тънкото и дебелото черво
031. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
033. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
034. Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 

 

251. Левкемии

252. Лимфоми

253. Хеморагични диатези. Анемии.

 

                                                   Екип
  

Д-р Михаел Едмонд Кьолеян - Началник отделение, вътрешни болести и кардиолог 
Д-р Михаил Станков Петров, д.м. - вътрешни болести и кардиолог

Д-р Боян Христовски - вътрешни болести

Д-р Атанас Павлов Павлов - вътрешни болести

Д-р Пенка Кондова Михова - вътрешни болести гастроентеролог

Д-р Минчо Христов Каркъмов - вътрешни болести и гастроентеролог 

Д-р Иванка Камбурова-вътрешни болести и гастроентеролог

Д-р Георги Тончев-вътрешни болести и клиничен хематолог

Д-р Антоанета Арсова-вътрешни болести и кардиолог

Д-р Мария Георгиева-вътрешни болести и клинична хематология

 

Стоилка Христова Екова- старша медицинска сестра

 

 

Д-р Михаел Кьолеян - завеждащ отделение
Завършва висшето си образование през 1982 г. - Медицински университет гр. София. Придобива специалност по „Вътрешни болести“ – 1989 г. в МУ – София, втора специалност „Кардиология“ – 1991г. МУ – София и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“-2007г. Професионалната си кариера започва в Окръжна болница „Р. Ангелова“ - гр. Перник, отделение „Бърза помощ“- 1982-1987 като лекар ординатор. От 1987-2006 работи в МБАЛСМ „Пирогов“ - Клиника по спешни вътрешни болести като лекар кардиолог, от 2006 г. до август 2009 год. работи като кардиолог във вътрешно отделение на МБАЛ „Света София”, а от 2009 и до момента е завеждащ отделението в болницата. Приоритет в работата му са диагностика и лечение на спешните сърдечно-съдови заболявания, на ритъмните нарушения на сърдечната дейност,прилагане на електрокардиоверсия в комплекса лечебни мероприятия. 


Д-р Михаил Петров, д.м.
Завършва висше образование, специалност Медицина – 1981 г. - МА – София. Придобита специалност: Вътрешни болести – 1987 г. и Кардиология – 1992 г.Специализация и интереси в областта на спешната кардиология и ритъмно-проводните нарушения на сърдечната дейност, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, хронични обструктивни белодробни заболявания, белодробен тромбоемболизъм. Защитена дисертация за научна степен Доктор – 1996 г. - МУ – София. Професионален опит: 30 години. До м. февруари 2010 г. - кардиолог в Сърдечна реанимация при МБАЛСМ „Пирогов“. От март 2010 г. и до момента- кардиолог в Отделение по вътрешни болести към МБАЛ "Света София". Участие в международни научни проучвания. Квалификационни курсове: ЕхоКГ; ВЕТ; Холтер ЕКГ; Холтер АН; Организация на спешна медицинска помощ – програма „Темпус“. Публикации: 80 в български и чужди списания. 

 

 

д-р Боян Христовски
Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет-София през 2005г. От 2006 г. е специализант по вътрешни болести. От 2008 година е лекар-ординатор в Отделение по вътрешни болести към МБАЛ"Света София". През 2012 година придобива специалност по вътрешни болести.
 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Пенка Кондова Михова
Завършва медицина през 1974 год. в МА гр. Варна. Придобита специалност „вътрешни болести” през 1978 год.–МА,гр.Варна. Призната втора специалност „Гастроентерология и диететика“. Заемани длъжности - началник кабинет към поликлиника при ВМА – София, началник интензивен сектор към КГЕ – ВМА, началник отделение към ВМОБР – ВМА. От 2006 год. до момента работи като гастроентеролог във вътрешно отделение към МБАЛ „Света София” ЕООД. Специализира в областта на ендоскопската диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации при заболявания на горния отдел на гастроинтестиналния тракт. Квалификационни курсове по „Спешна ултразвукова томография на коремни органи”–2005 год., „Интензивна терапия на спешните състояния във вътр. медицина“ –2006 год., „Ендоскопска диагностика”-2006 год., „Абдоминална ехография”–2007 год. Призната правоспособност за гастроинтестинална ендоскопия–2007 год. 

 

Д-р Атанас Павлов Павлов
Завършено висше образование през 1985г МА–София. Придобита специалност „вътрешни болести” – 1996 г. Започва работа във ВМА гр. София – като лекар ординатор. От 1989 год. до 2001 год. работи във Военна болница гр. Дупница – заемани длъжности- ординатор, зам. началник на вътрешно отделение. Началник на отделение по вътрешни болести от 2001 до 2006 год. в „СБДПЛЗ – Костенец” ЕООД. В МБАЛ „Света София" работи от месец април 2011 година.

 

 

 
Д-р Иванка Камбурова

Завършва МА-София през 1984г. Започва работа в ОБ-гр.Ловеч. Работила като ординатор в IVМБАЛ и УМБАЛ "Света Анна". Професионална квалификация: от 1992г. с придобита специалност по вътрешни болести. Специализира гастроентерология и диететика от 1998 до 2000г. в УМБАЛ,"Царица Йоанна". С призната специалност по гастроентерология от 2000г. Допълнителни квалификационни курсове по: горна и долна ендоскопия, конвенционална, Доплер и интервенционална абдоминална ехография с издадени държавни сертификати от 2007г. Постъпила на работа в МБАЛ „Света София” през месец януари 2014 година.

 

Д-р Георги Тончев Георгиев завършва медицина през 1982г във ВМИ гр. Плевен. Придобива специалност по вътрешни болести през 1987г. – МА гр. София и втора специалност по клинична хематология през 1993г. – МА гр. София. Сертифициран ехографист по абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури с над 20г. ехографски стаж. Започва работа като лекар ординатор в Районна болница, втрешно отделение гр. Оряхово, обл. Враца през 1982г., където работи до 1997г. като от 1995г. до 1997г. включително заема длъжността Началник вътрешно отделение с интензивен кардиологичен сектор. От 1997г. до месец август 1998г. работи като лекар – консултант по ВБ и клинична хематология в Общинска болница „Св. Иван Рилски“, гр. Козлодуй. След конкурс от м.септември 1998г. започва работа като лекар ординатор в Отделение по хематология към II Клиника по вътрешни болести към Медицински институт на МВР, гр. София. През 2002г. става заместник – началник на отделението по хематология, а от 2009г. до месец декември 2012г. е Началник на отделение по хематология в МИ – МВР, София. От м. януари 2013г. до средата на м. януари 2014г. след конкурс е работил като началник I вътрешно отделение със сектори по хематология, гастроентерология, нефрология и ендокринология на УМБАЛ „Св. Анна“, София. Д-р Тончев има богат клиничен опит по вътрешни болести и клинична хематология и абдоминална ехография. Има завършени квалификационни курсове по хематология – хеморагични диатези, химиотерапия на лимфоми и левкемии, анемични състояния, миелопролиферативни заболявания и миелодисплазии. Извършва миелограми и трепанобиопсии. Има завършен квалификационен курс по „цитологична диагностика на гастроентерологичните заболявания“ и „ новости в инсулинолечението на захарния диабет“. Специализирал е в НСБАЛХЗ, София, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, има завършени курсове по абдоминална Доплер ехография. Дългогодишен консултант по вътрешни болести и клинична хематология на работещите в АЕЦ – Козлодуй. Има публикации в наши и международни списания. Член е на БАУМ, Европейската федерация по ултразвук в медицината и биологията и на Международното дружество по утразвук в медицината от 2007г. Член на Европейското дружество по хематология от 2013г. Има участия като главен изследовател в три клинични международни проучвания по хематология. В МБАЛ „Света София” работи от месец януари 2014г.

 

Д-р Антоанета Арсова

Завършва висшето си образование – медицина през 1990 г. в Медицински университет, гр. София. Придобива специалност по вътрешни болести през 1996г. и по кардиология през 2000г. Завършва магистратура „Здравен мениджмънт” през 2012г. във Факултет по обществено здраве , МУ – гр. София . Придобита квалификация – експертно ниво по ЕхоКГ.
Професионалната си кариера започва като лекар терапевт в поликлиника през 1990г . За периода от 1991г. до 2010г. работи като лекар, научен сътрудник и клиничен ординатор в Интензивна клиника, ВМА . Като кардиолог работи от 2010г. в IV МБАЛ , ИКС. В екипа на МБАЛ „ Света София ” е от март 2014г.

 

 

 

Д-р Мария Георгиева

 

Завършва „Медицина” в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005г. придобива специалност „Вътрешни болести”. През 2012 г.придобива специалност „Клинична хематология” в Клиниката по хематология УМБАЛ „Александровска”.

От 1996г. до 2006 г.работи като лекар-ординатор във Вътрешно отделение на МБАЛ „Белоградчик”. През 2007 г. е интернист в МЦ-РР 2000, София. От 2007 г. до 2008 г. е лекар-ординатор в Отделение по кардиологична рехабилитация, НКБ, София. От 2009 г. до 2011 г. е специализант по „Клинична хематология” в Клиниката по хематология на УМБАЛ „Александровска”, София. От 2011 г. до 2013 г.работи като лекар-ординатор в Отделение по хематология в МИ-МВР-ЦКБ, София. От 2013 г. до 2014 г. е лекар-ординатор в Клиника по хематология на УМБАЛ „Александровска”. От 2015 г. започва работа като лекар-хематолог в „Отделение по вътрешни болести” на МБАЛ „Света София”.