English | Български
  02 818 4600
Новини
28.07.2017

 Само ден след щадящата интервенция 49 г. пациентка е в отлично състояние и вкъщи. Екипът, осъществил операцията, включва на д-р Илиана Христова ... повече

11.07.2017

И тази година, от 21 юли, в район „Витоша” ще се проведе XXI Международен фолклорен фестивал „Витоша 2017”. В него ще се включат ... повече

Публични покани

Протокол№1

От заседанието на Комисията по разглеждане, оценяване и класиране на офертите, постъпили за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарства/съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ "Света София"

 

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарства /съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ "Света София" ЕООД

 

04629-2015-0001

BG-София

Решение

Номер: 1 от 10.06.2015 чл.3 ал.1 от ЗОП за откриване на процедура

 

04629-2015-0001

BG-София: Покупка

Обявление за обществена поръчка

 

Приложение №13

 

Техническа и количествена спецификация

 

Протокол №2

 

 

 

 

"Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света София"

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Протокол №3

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за обществена поръчка

 

 

Решение

за класиране на участници и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

 

МБАЛ "Света София" върна на фирма "Соломед" ООД банковата гаранция за участие в обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света София" по обособена лекарствена позиция №25

 

МБАЛ "Света София" сключи договор с фирма "Медекс" ООД по обществена поръчка за доставка на лекарства за позиции № 4, 5, 10,20,23,24 и 33

 

Обособена позиция №5

 

Обособена позиция №10

 

Обособена позиция№20

 

Обособена позиция №24

 

Обособена позиция №33

 

Обособена позиция №23

 

МБАЛ "Света София" сключи договори с фирма "Маримпекс-7" ЕООД по обществена поръчка за доставка на лекарства за позиции 22 и 32.

 

Позиция 22

 

Позиция 32

 

МБАЛ "Света София" сключи договори с фирма "Софарма" по обществена поръчка за доставака на лекарства за позиции 2, 13,14,15,19,21,25,26,27

 

Позиция №2

 

Позиция №13

 

Позиция № 14

Позиция №15

Позиция№19

Позиция №21

Позиция №25

Позиция №26

Позиция № 27

 

 

МБАЛ "Света София" сключи договори с фирма "ФЬОНИКС Фарма" ЕООД по обществена поръчка за доставка на лекарства за позиции 1,3, 7,8, 9,11,12,16,17,18,28,29,30,31,34,35,36

Позиция №1

Позиция №3

Позиция №7

Позиция №8

Позиция №9

Позиция №11

Позиция №12

Позиция №16

Позиция №17

Позиция №18

Позиция №28

Позиция №29

Позиция №30

Позиция №31

Позиция №34

Позиция №35

Позиция №36

 

МБАЛ "Света София" сключи договор с фирма "Про Фармация" ЕООД по обществена поръчка за доставка на лекарства за позиция №6