English | Български
  02 818 4600
Новини
28.07.2017

 Само ден след щадящата интервенция 49 г. пациентка е в отлично състояние и вкъщи. Екипът, осъществил операцията, включва на д-р Илиана Христова ... повече

11.07.2017

И тази година, от 21 юли, в район „Витоша” ще се проведе XXI Международен фолклорен фестивал „Витоша 2017”. В него ще се включат ... повече

Отделение по неврология

  На 07.02. 2011 год в МБАЛ „Света София” е разкрито отделение по нервни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести. Отделението има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки :

 • Клинична пътека № 7 – „Болести на черепно –мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови сииндроми”.Лекуват се радикулити, плексити, мононевропатии – компресионни, множествени периферни лицеви парези, атипична лицева болка, тригeминална невралгия, херпес зостер, невралгия
 • Клинична пътека № 8 – „Диабетна полиневропатия”.Извършват се вливания с алфа липоева киселина и други лекарствени средства
 • Клинична пътека № 202 – „Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми”.Приемаме пациенти с диагностицирани леки и умерено изразени черепно –мозъчни травми, контузио капитис и комоцио церебри

 

 • Електромиография (ЕМГ)
 • Какво представлява изследването?

Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

 

 • Кога се провежда?

Използва се за диагностициране на заболявания :

 • -на мускулната система и периферните нерви
 • - възпалителни процеси /плексити, невралгии/;
 • - дископатия;
 • –полиневропатия;
 • -ишиас;
 • -посттравматични увреждания;
 • -детски паралич;
 • -слабост и болки в крайниците;
 • -тремор;
 • -Паркинсон;
 • -мускулна атрофия;
 • -промени при ендокринни заболявания;
 • -диабетна полиневропатия, и др.

 

 • Как се провежда?

ЕМГ може да се проведе при различни състояния на мускулите-покой,напрежение,произволно съкращение. Продължителността на процедурата от 30 минути до един час. По време на изследване пациентът се намира или в легнало,или в седнало положение.В мускула се въвежда игла-електрод, която регистрира електрическите потенциали отначало в състояние на покой,след това по време на съкращението. Резултат представлява графика,подобна на електрокардиограма.

 • Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

ЕМГ изследването е безвредно. Възможно е да причини лек дискомфорт.

 • Болницата разполага с модерен рентгенов апарат и КАТ – скенер , който използваме по клинични пътеки при диагностика на периферно – нервните постравматични заболявания.

 

Персонал


       Д-р Емил Олевски- Началник отделение

Д-р Диян Дилков Димитров – невролог

Д-р Божидар Руменов Парашкевов – невролог

Д-р Камелия Стоянова-невролог
       Д-р Петър Младенов, д.м. - невролог

 

   

 

 

 

Д-р Емил Олевски

 

Завършва висшето си образование през 1995 г. във Висш медицински институт, Плевен. Придобива специалност „Здравен мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов през 2007г. През 2012 г. има придобита професионална квалификация по клинична електромиография. През същата година придобива специалност по нервни болести.

 

 

 

 

 

 

 

                                              Д-р Диян Димитров

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1996 год. Като лекар започва работа във Военна болница гр. Русе. До 1998 год. специализира „нервни болести” в СБАЛНП „Свети Наум” гр. София и придобива тази специалност през 2008 год. Притежава сертификат за високоспециализирана дейност „Клинична електромиография”. Като невролог работи в МБАЛ „Света София” от септември 2009 год. Член на Български лекарски съюз.

 

Д-р Божидар Руменов Парашкевов 

Завършва медицина през 1995 год. в МУ София. През 2005 год. придобива специалност – нервни болести. Започва професионалният си път като ординатор в неврологично отделение на МБАЛ – гр. Ихтиман. Специализира в клиника по неврология на УМБАЛ „Александровска”. Работи като невролог в V-та МБАЛ – гр. София и VІІ ДКЦ- гр. София. В екипа на МБАЛ „Света София” ЕООД работи от ноември 2011 год. Допълнителна квалификация по „отоневрология” и „клинична електроенцефалография(ЕЕГ)”. Участие в международни симпозиуми по проблемите на нарушение на равновесието, съвременни диагностични методи в неврологията и др.  
 

 

Д-р Камелия Стоянова

 

Завършва висшето си образование през 1987г. в Медицинска академия, Висш медицински институт – гр. София. Придобити специалности: през 1993г. специалност по нервни болести, през 2007г. специалност „Здравен мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов. Има придобита професионална квалификация по клинична електроенцефалография.
От 2002г. работи като управител на Медицински център „Деница” – гр. Монтана . През 2013г. е началник на неврологично отделение в МБАЛ АД „ Д-р Стамен Илиев ” – гр. Монтана. Постъпила на работа в МБАЛ „ Света София ” през май 2014г.
 

 

 

Д-р Петър Младенов,д.м.

 

Завършва медицина във ВМИ – гр. Пловдив през 1968 год. С придобито право на специалист по „нервни болести” от 1968 год., а през 1982 год. му е призната и втора специалност „неврохирургия”. Работи като научен сътрудник в Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия до 1986 год. Чрез държавна фирма Медексим заминава на работа, като неврохирург в Либия до 1992 год. Дълги години практикува като неврохирург в МБАЛ – Перник. В екипа на неврологично отделение на МБАЛ „Света София” от месец февруари 2011 год. Публикувани 58 научни статии и участие в монографии.